Szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Wojna na Ukrainie, energetyka, nielegalna migracja – o czym rozmawiali premierzy?

OPRAC.:
Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej - na zdjęciu premierzy Węgier, Czech, Słowacji i Polski - Viktor Orban, Petr Fiala, Eduard Heger i Mateusz Morawiecki
Spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej - na zdjęciu premierzy Węgier, Czech, Słowacji i Polski - Viktor Orban, Petr Fiala, Eduard Heger i Mateusz Morawiecki SC
Rośnie prawdopodobieństwo kolejnej fali uchodźców z Ukrainy; wzywamy Komisję Europejską do szybkich działań prewencyjnych; KE powinna dużo więcej pomagać tym krajom, które poniosły spore koszty w związku z pomocą Ukraińcom – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki obecny na szczycie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Koszycach na Słowacji.

Spis treści

W szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej w słowackich Koszycach udział wzięli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier - Mateusz Morawiecki, Petr Fiala, Eduard Heger i Viktor Orban.

Wojna nie zerwała więzi

Premier mówił na wspólnej konferencji prasowej, że w ostatnich miesiącach niektórzy patrzyli na Grupę Wyszehradzką przez pryzmat tego, co różni poszczególne państwa. Jednak - jak zapewnił - rosyjska agresja na Ukrainę nie zerwała więzi w ramach V4. Zapewnił, że wraz z premierami Słowacji, Czech i Węgier doszli do "pozytywnych konkluzji".

Morawiecki powiedział, że jednym z głównych tematów czwartkowego spotkania V4 była sytuacja na Ukrainie i prowadzone przez Rosję ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Stwierdził, że w związku z tymi atakami i wraz z nadchodzącą zimą rośnie prawdopodobieństwo kolejnej fali uchodźców z Ukrainy.

Szef rządu podkreślił, że kraje wschodniej flanki NATO stanęły na wysokości zadania, "otwierając drzwi i serca" ukraińskim uchodźcom.

Pomoc w poniesionych kosztach

Więc dziś przestrzegamy i wzywamy Komisję Europejską do szybkich działań prewencyjnych, działań tu i teraz, nie czekając na to, co może się zdarzyć za dwa, czy cztery tygodnie - apelował Morawiecki.

Podkreślił, że premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że KE powinna dużo więcej pomagać tym krajom, które poniosły spore koszty w związku z pomocą Ukraińcom.

Najbliższe miesiące mogą być bardzo, bardzo trudne, bo przecież idzie zima, a Rosjanie z premedytacją bombardują infrastrukturę energetyczną, pozbawiając ludzi na Ukrainie prądu, ciepła i prowadząc do dramatu humanitarnego (…) Pieniądze z UE, z Brukseli - i to jest nasze wspólne zdanie - powinny dużo większym strumieniem popłynąć do naszych krajów - oświadczył premier.

Dalsza współpraca ma sens

Po spotkaniu premier Petr Fiala ocenił, że dalsza współpraca wyszehradzka "ma sens" i będzie kontynuowana, także na szczeblu poszczególnych ministerstw.

Staramy się, aby dalej kontynuować wspólne tematy, także w ramach Unii Europejskiej (…) Nie mogło być inaczej, niż żebyśmy mówili o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej wspierać wojskowo i materialnie Ukrainę, że to jest krok do odparcia tej agresji rosyjskiej - podkreślił.

Dodał, że w planach jest także zapewnienie Ukrainie długofalowej pomocy finansowej, "choć istnieją między nami różnice, jak to praktycznie przeprowadzić" - zauważył.

Premier Czech podkreślił także, że państwa V4 mają wspólne stanowisko, w zakresie ratyfikacji członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO.

Większość krajów już to zrobiła, a premier (Węgier Viktor – Red.) Orban informował nas o czasie, kiedy to zrobi” - zaznaczył.

Węgry zrobią wszystko, by pomóc Finlandii i Szwecji wejść do NATO

Zwróciłem się do premiera Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Węgier potwierdził, ze parlament węgierski zajmie się tym na najbliższym posiedzeniu.

Premier Polski zaznaczył, że spodziewana jest kolejna wielka fala uchodźców z Ukrainy. - Dlatego Komisja Europejska musi podjąć szybkie działania. Pieniądze z Brukseli muszą popłynąć dużo szerszym strumieniem do naszych krajów - stwierdził.

Premier Węgier zaznaczył, że Węgry przeznaczą ze swojego budżetu pieniądze na pomoc Ukrainie, jednak nie będą na ten cel się zadłużać - pomoc finansowa będzie pochodzić z obecnego budżetu.

Premier Czech dodał, że tematem rozmów były także kwestie energetyki.

Chcemy, by ceny energii nie wpływały na nasze państwa; chcemy także wzmocnić odporność systemów energetycznych i pozbyć się zależności od rosyjskich źródeł - wszyscy się z tym zgadzamy - mówił.

Dodał, że tematem spotkania była również nielegalna migracja do Unii Europejskiej.

Prezydencja czeska, ze względu na dużą liczbę nielegalnych migrantów, przeprowadziła spotkanie w Brukseli, gdzie stwierdziliśmy, że musimy chronić granice zewnętrzne UE - powiedział premier Fiala.

Eduard Heger o wzajemnej pomocy

Premier Słowacji, Eduard Heger również relacjonował na briefingu po spotkaniu, że wśród najważniejszych tematów były kwestie związane z bezpieczeństwem europejskim w związku z agresją na Ukrainę, wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, pomocą finansową dla tego kraju, a także bezpieczeństwo energetyczne i współpraca regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Mówił, że wejście Finlandii i Szwecji do NATO zwiększy bezpieczeństwo w regionie. Relacjonował, że podczas rozmów premierzy zwrócili się do szefa rządu Węgier Viktora Orbana o podjęcie decyzji dotyczącej ratyfikowania członkostwa tych krajów w NATO.

Podkreślał, że państwa V4 pomagają sobie wzajemnie w potrzebie, mówił, że obecnie Słowacja ma "problem w dziedzinie ochrony zdrowia" i może wkrótce potrzebować medyków z poza kraju, a premierzy z państw Grupy Wyszehradzkiej zadeklarowali pomoc.

Według Hegera kolejny z tematów, o którym rozmawiali premierzy, to problem nielegalnej migracji. Jak zaznaczył, premierzy zgodzili się, że konieczne jest zapewnienie maksymalnej pomocy dla Węgier w ochronie jej granic zewnętrznych, nie tylko w sposób deklaratywny, ale poprzez wysłanie na miejsce swoich służb.

Dyskutowaliśmy również o energetyce, w jaki sposób możemy rozwiązać ten problem, jakie rozwiązania możemy zastosować w naszych krajach, by mu przeciwdziałać - powiedział.

Dodał, że rozmowy dotyczyły także Funduszu Wyszehradzkiego wspierającego kulturę, edukację, i rozwoju współpracy w tych dziedzinach.

Wzrost fali migracji

Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że "jeśli wojna na Ukrainie będzie długo trwała to fala migracyjna będzie wzrastać".

Dlatego chodzi o to, by UE przyjęła na siebie choć częściowo to obciążenie - podkreślił.

Zdaniem szefa węgierskiego rządu "presja migracyjna z południa również będzie się zwiększać".

Dlatego poinformowałem moich kolegów, że z Austrią i Serbią utworzyliśmy wspólnie nowy format, którego celem jest wzajemna pomoc podczas ochrony granic. Lepiej niż obecnie nie możemy już chronić granic węgiersko-serbskiej - powiedział Orban.

Według niego, należy jeszcze bardziej przesunąć ochronę granicy na południe, między Macedonią i Serbią.

Uzgodniliśmy, że my poślemy żołnierzy i pomoc finansową, abyśmy mogli na południu chronić się przed nielegalną migracją – poinformował.

Viktor Orban odniósł się także do perspektywy przyłączenia do NATO Szwecji i Finlandii.

Jeśli chodzi o NATO to rząd zdecydował - i poinformowaliśmy Szwecję i Finlandię - że Węgry wspierają członkostwo tych dwóch państw w NATO - zadeklarował Orban.

Morawiecki o oczekiwaniach wobec KE

Wysoką cenę za rosyjski gaz płacą nie tylko obywatele Ukrainy, ale również obywatele Polski, Słowacji, Czech, Węgier - wszyscy Europejczycy – podkreślił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dlatego, jak zaznaczył - "wzywamy Komisję Europejską do posłużenia się bardzo szybko tymi instrumentami, które ma dostępne w swoich rękach".

Polski premier o cenie gazu

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że "rzeczywiście cena gazu, która została teraz zaproponowana - jest zdecydowanie za wysoka".

Co z tego, że dziś ta cena jest niższa. Proponowaliśmy od miesięcy - wspólnie cała czwórka Wyszehradzka oraz Hiszpania i Grecja - maksymalny pułap ceny gazu, ale maksymalny na poziomie akceptowalny dla producentów, a zwłaszcza dla użytkowników gazu. W związku z tym, oczekujemy dużo bardziej zdecydowanej propozycji ze strony Komisji Europejskiej - powiedział premier Morawiecki.

Szef polskiego rządu zwrócił również uwagę, że "mamy kryzys związany z inflacją w całej Europie", który jak ocenił - "został spowodowany przez Rosję".

To jest zdanie wszystkich naszych czterech krajów i wszystkich krajów UE - zaznaczył wskazując na konkluzje ostatniej Rady Europejskiej.

Mateusz Morawiecki zaproponował uruchomienie będącego „w zasięgu ręki” instrumentu jakim jest ETS (Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji).

Zamroźmy go przynajmniej na najbliższe dwa lata na poziomie - dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści kilka euro. Będzie to ogromna ulga na ten trudny sezon zimowy, który jest przed nami dla wszystkich Europejczyków - zaapelował premier Morawiecki.

Konstruktywne spotkanie grupy V4

Premier Morawiecki ocenił spotkanie Grupy Wyszehradzkiej jako bardzo konstruktywne i pozytywne.

Rozmawialiśmy o wszystkich tematach, także o tym, że Unia Europejska, Komisja Europejska, musi w równy sposób traktować wszystkie kraje europejskie, w sposób fair podchodzić do wszystkich krajów, a nie jednych traktować gorzej, a innych lepiej. Mówię to w kontekście środków unijnych, takie jest też nasze wspólne zdanie, które sobie przedyskutowaliśmy - zaznaczył.

Szef polskiego rządu ocenił przy tym, że państwa Grupy Wyszehradzkiej "zawsze wygrywały, kiedy były razem".

Jesteśmy razem wobec tych wielkich wyzwań, które są przed nami, które dzisiaj wokół nas się rozgrywają. Jestem przekonany, że dzięki temu lepiej będziemy potrafili wypracować odpowiedź na te wyzwania z najbliższych miesięcy, kwartałów i lat – podkreślił.

O przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO

Premier Morawiecki zapewnił również, że uczestnicy spotkania doszli do wspólnych konkluzji w sprawie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję.

Zwróciłem się do pana premiera (Węgier) Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, ta ratyfikacja nastąpi, a więc jest konkretna data, jest zobowiązanie po stronie Węgier - powiedział.

Szef polskiego rządu zaznaczył przy tym, że wywołany sztucznie przez Rosję i Białoruś kryzys migracyjny miał być "preludium do ataku na Ukrainę".

"Obroniliśmy się przed tamtym atakiem, stworzyliśmy w pół roku bardzo solidną zaporę fizyczną. Dziś mamy więcej spokoju na tej wschodniej flance. Ale wiemy, że od południa grożą kolejne fale migracyjne. W pełni wspieramy tutaj Węgry, Słowację, Republikę Czeską, Austrię, Serbię w ich wysiłkach obrony zewnętrznych granic, bo suwerenne państwa muszą móc chronić swoje granice zewnętrzne" – powiedział.

Źródła: i.pl, PAP

rs

Źródło:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
24 listopada, 17:30, Gość:

PiS robi z Polski i nas Polaków prostytutki europejskie. Sorry hejterzy z PiS ale taka jest prawda. Oto mamy złą lewacką, [wulgaryzm] i co tylko najgorsze UE ale kasa jest już w porządku. Może niech PiS-iory powiedzą uczciwie jaką mają alternatywę jak nie UE? Prawda jest taka że jak nie UE to zostaje wschód skoro zachód jest zły. I może nie trzeba dziwić się że PiS szuka takich sojuszników jak Orban, Salvini czy Lepen którzy to są zadeklarowanymi przyjaciółmi Putina a jest takie powiedzenie że "przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi". Może skoro Tusk to opcja niemiecka a Kaczyński i PiS to opcja Putinowska?!

Lepiej się tego ująć nie dało pis w ciągu niespełna 8 lat zrobił z Polski ubogą qrwe która tylko czeka aż ktoś ją poklepie po d.upie za zrobienie najbardziej perwersyjnej zachcianki.

G
Gość
PiS robi z Polski i nas Polaków prostytutki europejskie. Sorry hejterzy z PiS ale taka jest prawda. Oto mamy złą lewacką, [wulgaryzm] i co tylko najgorsze UE ale kasa jest już w porządku. Może niech PiS-iory powiedzą uczciwie jaką mają alternatywę jak nie UE? Prawda jest taka że jak nie UE to zostaje wschód skoro zachód jest zły. I może nie trzeba dziwić się że PiS szuka takich sojuszników jak Orban, Salvini czy Lepen którzy to są zadeklarowanymi przyjaciółmi Putina a jest takie powiedzenie że "przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi". Może skoro Tusk to opcja niemiecka a Kaczyński i PiS to opcja Putinowska?!
G
Gość
Morawiecki to chu*! Zakłamany gangster .Kroi Polskę na dziesiątki czy nawet setki milionów dolarów wpływających na jego ukryte konta w rajach podatkowych za podpisy pod kontraktami jakie zawierają z wolnej ręki bez przetargów. Tak w ogóle to PiS jest zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. I to mu wygarnąłem i to przez ePUAP a nie anonimowo. Zaczęło się grzecznie dla jaj bo napisałem prośbę o sfinansowanie pompy ciepła bo węgla nie ma. I nie że chciałem tej kasy tylko jak napisałem dla jaj żeby zobaczyć co będzie. Dostałem odpowiedź że są programy i dotacje. Więc ja znów że specjalista wycenił pompę ciepła na 54 tyś z montażem a dotacji dostanę 13 tyś i skąd wziąć wkład własny 41 tyś. To mi odpisali żebym kredyt wziął. To wtedy już miałem jasność i hamulce puściły. Wygarnąłem miliardy z KPO, zakupy bezprzetargowe czy choćby kupę gruzu za 1,5 mld w elektrowni Ostrołęka czy to żeby ci nominaci w spółkach skarbu państwa zrzucili się skoro zrzucają się na kampanie wyborcze. Przytoczyłem jego własne słowa o "solidarności społecznej" i że "ci co mają więcej powinni podzielić się z tymi co mają mniej". I żeby nie odebrał tego jako groźby bo nie trzeba dziś "gangów karateków" jak w przypadku Jaroszewiczów tylko wystarczy program PiS i jego własne słowa a ma czym się dzielić. Nie darowałem skur****** PiSdowskiemu. To tyle darli ryje jak Bronek powiedział młodemu żeby wziął kredyt a teraz Morawiecki każe mi brać kredyt a Glapiński będzie podnosić stopy procentowe i będą zarabiać na Polakach żeby dać kolejne obietnice wyborcom za co płacą także ich wyborcy.
G
Gość
24 listopada, 16:57, Kielczanin:

O czym chcesz rozmawiać z KE, w której rządzą ludzie z Berlina? Dla Niemiec i Francji, Rosja jest partnerem w interesach.

O tym dlaczego pździ na dworcu kieleckim . No bo z kim trzeba rozmawiać . Może z San Escobar o kontrakt na o transporty ciepłego powietrza ?

K
Kielczanin
O czym chcesz rozmawiać z KE, w której rządzą ludzie z Berlina? Dla Niemiec i Francji, Rosja jest partnerem w interesach.
G
Gość
Chcieliście większej pomocy to należało o tym porozmawiać z KE, a nie machać szabelką i się dziwić że "nie dajo".
Wróć na i.pl Portal i.pl