Technologia 5G: Jak działa bezprzewodowa sieć 5G; kiedy powstanie w Polsce; jaka prędkość wysyłania danych; jaka prędkość pobierania danych?

Tomasz Dereszyński
Tomasz Dereszyński
Technologia 5G: Jak działa bezprzewodowa sieć 5G; kiedy powstanie w Polsce; jaka prędkość wysyłania danych; jaka prędkość pobierania danych?
Technologia 5G: Jak działa bezprzewodowa sieć 5G; kiedy powstanie w Polsce; jaka prędkość wysyłania danych; jaka prędkość pobierania danych? Fot: Adam Wojnar/Polska_press
Proces wprowadzania w Polsce sieci 5G idzie jak po grudzie. Prezes UKE unieważnił 20 maja 2020 r. aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Zanim pojawi się technologia 5G, warto się dowiedzieć, jak działa sieć 5G.

O co tyle hałasu? Dlaczego technologia 5G jest tak ważna dla przyszłości i rozwoju naszego kraju?

Technologia 5G ma być kolejnym przeskokiem w łączności bezprzewodowej. W porównaniu do poprzednich generacji sieci mobilnych (4G czy 3G) zapewni do 20 razy szybszą prędkość transferu danych (do 10 Gb/s przy wysyłaniu oraz do 20 GB/s przy pobieraniu), znacznie ograniczy opóźnienia w komunikacji (tylko do jednej milisekundy), a także pozwoli na zwiększenie liczby urządzeń podłączonych do sieci (nawet do miliona urządzeń na kilometr kwadratowy).

Mówi się wręcz, że sieć 5G zrewolucjonizuje nasze życie jeszcze bardziej, niż pojawienie się internetu. Sieć 5G przyczyni się nie tylko do wzrostu gospodarczego i pobudzenia przedsiębiorczości, lecz także wpłynie bezpośrednio na życie codzienne obywateli.

O tym w dalszej części artykułu.

5G - co to jest?

Wdrażana w coraz szybszym tempie technologia 5G będzie kolejną ewolucją w zakresie łączności bezprzewodowej i wprowadzi cyfrowy świat na kolejny poziom. Będzie ona katalizatorem konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, ponieważ jeszcze szerzej niż w wypadku poprzednich generacji sieci mobilnych, kolejne branże będą w stanie wykorzystywać możliwości efektywnego i wydajnego przesyłu danych.

Według przewidywań firmy Ericsson do końca 2025 r. liczba abonentów korzystających z sieci 5G na świecie wyniesie 2,6 mld, generując 45 proc. całkowitego mobilnego ruchu danych na świecie. Uczyni to sieć 5G najszybciej rozwijającą się technologią komunikacji mobilnej, jaką kiedykolwiek wprowadzono na rynek na skalę globalną.

Sieć 5G w liczbach

  • Prędkość wysyłania danych - do 10 GB na sekundę
  • Prędkość pobierania danych - do 20 GB na sekundę
  • Nawet milion urządzeń w zasięgu na 1 km kwadratowy
  • Minimalne opóźnienia - do 1 milisekundy
  • Działanie sieci przy poruszaniu się odbiorcy do 500 km/h

Szacuje się, że globalne przychody związane z rozwojem usług opartych na sieci 5G wyniosą do 225 mld euro w 2025 r.

Sieć 4G do lamusa?

Sieć czwartej generacji - 4G - została komercyjnie wdrożona po raz pierwszy już w 2009 r. w Skandynawii. Niosła za sobą kolejny wzrost w zakresie dostępnej prędkości transmisji danych, umożliwiając bardziej zaawansowane usługi multimedialne, tj. oglądanie telewizji na żywo, telefonię IP, usługi przetwarzania w chmurze oraz możliwość współdzielenia zasobów sieciowych w celu wykonywania kilku połączeń jednocześnie.

Sieć 4G a 5G

5G oferuje znaczny wzrost przepustowości sieci do nawet 10 gigabitów na sekundę, co przekłada się na zwiększenie efektywności w rozwiązaniach dla przemysłu, transportu oraz indywidualnych użytkowników. Sieć 5G ma minimalne opóźnienia w interfejsie radiowym, nawet poniżej 1 milisekundy, co ma znaczenie w szczególności w dziedzinach takich jak zdalna medycyna czy autonomiczny transport. Stosowanie dzisiejszego standardu sieci dla tego typu rozwiązań na masową skalę mogłoby skutkować bezpośrednim narażeniem zdrowia i życia ludzkiego. Postęp technologiczny w medycynie jest również istotny w kontekście starzejącego się społeczeństwa i zwiększającej się potrzeby na usługi zdalne, a 5G bije 4G na głowę.

LTE a 4G?

Pojęcie „4G” jest często zamiennie używane z „LTE”. Nie są to pojęcia tożsame. LTE ( Long Term Evolution) to nazwa technologii transmisji danych.

Częstotliwości proponowane do wykorzystania na potrzeby sieci 5G:

  • 700 MHz - dzięki możliwości pokrycia dużego obszaru jest idealna do zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu, przy jednocześnie najniższych kosztach budowy infrastruktury w porównaniu do innych częstotliwości.
  • 3,4-3,8 GHz - przeznaczona do komercyjnego użytku na terenie dużych aglomeracji oraz na głównych szlakach transportowych oraz w fabrykach.
  • 26 GHz - odpowiednia do zastosowania w miejscach będących dużymi skupiskami ludzi na ograniczonej powierzchni (np. dworce, lotniska, stadiony, galerie handlowe, itp.) lub istotnymi ośrodkami biznesowymi i fabrykami.
  • Uruchomienie sieci 5G możliwe jest również na obecnie wykorzystywanych przez operatorów częstotliwościach, takich jak 2100 MHz, 1800 MHz czy 2600 GHz, stosując metodę współdzielenia pasma dla np. LTE i 5G.

Sieć 5G w przyszłości

Autonomiczne samochody

Według szacunków jeden pojazd autonomiczny będzie generował ponad 4 TB danych każdego dnia. Transport przyszłości będzie wiązał się z dwoma głównymi typami wymiany danych cyfrowych – komunikacją sieciową (za pomocą której pojazd będzie porozumiewał się z szeroko rozumianą infrastrukturą transportową z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej) oraz komunikacją bezpośrednią (odbierając w ten sposób wszelkie ostrzeżenia i analizując aktualną sytuację drogową w oparciu o wbudowane systemy).

5G nie tylko umożliwi niezawodność połączenia sieciowego oraz zmniejszy opóźnienia, ale także zapewni nowe funkcjonalności dla użytkowników związane z optymalizacją czasu i drogi przejazdu. Przyczyni się również do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych oraz samochodów tradycyjnych, które będą mogły być wyposażone w inteligentne systemy bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę opóźnienia w sieci 5G, wynoszące maksymalnie do 0,01 sekundy (w porównaniu do reakcji człowieka prowadzącego samochód, która wynosi ok. 0,5 sekundy), ma ona potencjał do poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Oprócz korzyści związanych z bezpieczeństwem, autonomiczne pojazdy przyczynią się do zwiększenia oszczędności poprzez: mniejsze zużycie paliwa, możliwość zachowania krótszych odstępów od innych samochodów oraz optymalizację czasu przejazdu. Należy przy tym zaznaczyć, że perspektywa wdrożenia autonomicznych pojazdów na masową skalę w Polsce jest perspektywą 2030+ i można sądzić, że ich masowe wykorzystanie przypadnie na początki rozwoju sieci 6G.

Inteligentne miasta

Według danych ONZ do 2050 r. w miastach będzie mieszkać 68% populacji. Aby sprostać temu wyzwaniu, innowacje oraz dalszy postęp technologiczny są niezbędne. Inteligentne miasto to takie, które będzie reagowało w czasie rzeczywistym na otaczające warunki, pobierając dane od mieszkańców, pojazdów, budynków oraz infrastruktury. Wykorzystując dane z czujników monitorujących na przykład natężenie ruchu, możliwe będzie wykrycie najbardziej newralgicznych punktów w godzinach szczytu oraz podjęcie kroków mających na celu optymalizację tego problemu (np. zmiana ustawień sygnalizacji świetlnej o konkretnych porach lub wydzielanie dodatkowych pasów drogi, kiedy natężenie jest większe z jednej bądź drugiej strony)23.

5G zrewolucjonizuje również sieci energetyczne dzięki obecności czujników monitorujących zużycie prądu. Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwoli na dostosowanie produkcji energii do jej faktycznego zużycia, prowadząc tym samym do znacznych oszczędności.

Podobna optymalizacja będzie dotyczyła miejskich inteligentnych systemów oświetlenia, które będą się włączały tylko wtedy, gdy będzie taka potrzeba. Inne cechy inteligentnych miast to: monitorowanie wolnych miejsc parkingowych, analiza czystości powietrza oraz wody, optymalizacje związane z wywozem odpadów, niezwłoczne reagowanie na awarie, wdrażanie monitoringu i zabezpieczeń mających na celu podniesieniu ogólnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie przestępczości.

Rolnictwo

Analiza danych w czasie rzeczywistym to jedna z cech sieci nowej generacji, która zrewolucjonizuje sektor rolniczy. Monitorowanie parametrów i możliwość natychmiastowego reagowania przyczynią się do znacznego wzrostu wydajności, spadku kosztów oraz minimalizacji strat. Dane pozyskiwane z czujników będą bardzo precyzyjnie pokazywały miejsca, gdzie gleba wymaga dodatkowego nawodnienia bądź zastosowania nawozu. Dzięki komputerowym systemom wizyjnym, wykorzystującym również technologię sztucznej inteligencji, możliwa stanie się analiza danych wizualnych i ocena np. stanu zdrowia zwierząt.

Media i rozrywka

Sektor mediów i rozrywki będzie jednym z największych beneficjentów sieci 5G. Społeczeństwo w coraz większym stopniu korzysta z rozrywki w trybie na żądanie na urządzeniach mobilnych (np. z filmów), do którego niezbędna jest wysoka jakość transmisji strumieniowej. Obecnie transmisja strumieniowa wciąż napotyka dużo wyzwań, wiele połączeń nie radzi sobie z obsługą formatów o wyższej rozdzielczości, a filmy często zacinają się („buforują”) w trakcie odtwarzania.

5G wpłynie również na rozwój trójwymiarowych hologramów, transmisji 3D, usług wideo na platformach społecznościowych, wideo 360-stopni oraz rozszerzonej rzeczywistości. 5G oczywiście wpłynie także na Hollywood i przemysł filmowy. Studia filmowe już teraz pracują nad rozwiązaniami mającymi umieścić widza w samym środku akcji filmu, wykorzystując technologię wirtualnej rzeczywistości. Aby działała ona sprawnie i nie powodowała dyskomfortu u użytkownika, niezbędne są nieodczuwalne opóźnienia (które u niektórych mogą wywoływać zawroty głowy i nudności).

Kto produkuje technologię 5G - globalni liderzy

Mamy w tej chwili czterech globalnych liderów w zakresie rozwoju i komercyjnego wdrażania technologii wykorzystywanych w sieciach 5G, tj. Ericsson, Huawei Technologies, Nokia oraz Samsung Electronics.

Proces wprowadzania sieci 5G w Polsce (kalendarium 2020 r.)

Obecnie wdrażane komercyjne sieci 5G buduje się głównie na bazie istniejących już sieci 4G\LTE, dokonując m.in. aktualizacji oprogramowania i zakupu funkcjonalności od dotychczasowych dostawców obecnych już w sieci operatorów. Samodzielne sieci piątej generacji - standalone 5G - są testowane aktualnie m.in. w Japonii i Chinach, a na rynek komercyjny wchodzą już w Korei Południowej.

Zgodnie z wytycznymi Strategii 5G dla Polski (przedstawionej do konsultacji społecznych) oraz zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego, celem jest zapewnienie niezakłóconego dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i głównych szlakach transportu lądowego w Polsce do 2025 r. Aby go osiągnąć niezbędne jest podjęcie działań zarówno w zakresie udostępniania nowych częstotliwości dla funkcjonowania sieci 5G, jak i budowy infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej zagospodarowanie pasm dedykowanych rozwojowi 5G.

27 stycznia 2020 r. - rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Konsultacje trwały do 27 lutego 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca czerwca 2035 r. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosiła 450 mln zł.

16 kwietnia 2020 r. - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, bieg terminu składania ofert wstępnych w ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz został zawieszony. Zawieszenie biegu terminu składania ofert wstępnych obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r., w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie okresu zawieszenia termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej.

29 kwietnia 2020 r. - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował, że “ogłoszona w dniu 6 marca 2020 r. aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G”.

20 maja 2020 r. - w związku z przepisami art. 118d ust. 1a oraz 1b ustawy prawo telekomunikacyjne („PT”), wprowadzonymi do PT z dniem 16 maja 2020 r. na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 r.

Cyberbezpieczeństwo a sieć 5G

Ważnym elementem wprowadzania technologii 5G w Polsce (i nie tylko u nas) jest cyberbezpieczeństwo. Szef UKE poparł stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji, że kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r.

Zatem wciąż jesteśmy na etapie wstępnym procesu wprowadzania prawdziwej sieci 5G w Polsce. Kiedy faktycznie będziemy mogli zacząć korzystać z 5G? Na teraz trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.

W tekście wykorzystałem fragmenty raportu Fundacji Kościuszkowskiej "RAPORT 5G. SZANSE, ZAGROŻENIA, WYZWANIA".Temat sieci 5G jest coraz bardziej popularny, mówi się o rewolucji technologicznej, a mimo to wciąż niewielu zdaje sobie sprawę, na czym ta technologia naprawdę polega. Na zlecenie Fundacji Digital Poland, Instytut Kościuszki podjął pracę nad zebraniem podstawowych informacji w zakresie rozwoju i wdrażania sieci 5G.

ZOBACZ TEŻ: Falco Xplorer - to nowy, bezzałogowy system powietrzny, jest zdolny do lotu trwającego ponad 24 godziny z maksymalną ładownością 350 kg

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze 10

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Sd

Ogólnie stek bzdur, a pana Pompeo powinna powitać p. Lichocka swoim słynnym paluszkiem.

g
gość
25 maja, 23:31, Ufo:

Upieka nam muzgi, najgorzej podobno będą mieć co co mieszkają do 2 km od nadajnika

Ty już masz upieczony i bez tego sądząc po twojej ortografii. 5G to słabsze fale niż 4G, więc jak 4G ci nie szkodzi to 5G tym bardziej.

G
Gość
25 maja, 14:25, Gość:

Nowa technologia to nowe możliwości. Ci co maja głowę na karku na pewno wykorzystają odpowiednio 5GNajwazniejsze ze sieć powoli zaczyna być dostępna w Polsce i możemy z niej korzystać.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zbrodni ludobójstwa przez Szumowskiego!

"Doktor Nauk Biologicznych Diana Wojtkowiak z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11.05.2020 złożyła do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego informując jednocześnie o tym fakcie Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o raz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Co zrobi w tej sprawie partyjny kolega Szumowskiego? Kto weźmie krew możliwych milionów Polaków na swoje ręce?...

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.

Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych. Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na You-Tube, Facebooku i innych platformach informacyjnych jest oficjalnie zabronione, przy czym informacje są szybko usuwane..."

https://www.glosgminny.pl/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-zbrodni-ludobojstwa-przez-szumowskiego/?fbclid=IwAR385vGLgjIEbLInXhIONllMztQYtSy--lu5OYThNoqwu6HsABo-IO_8Po8

G
Gość

"RPO: Nie ma systemu nadzoru nad promieniowaniem elektromagnetycznym od urządzeń telefonii komórkowej

Obywatele i różne podmioty skarżą się na normy promieniowania elektromagnetycznego od urządzeń telefonii komórkowej

Minister Zdrowia stukrotnie zwiększył bowiem dopuszczalne natężenie promieniowania

Tymczasem ani Inspekcja Ochrony Środowiska, ani Państwowa Inspekcja Sanitarna nie są przygotowane do kontroli - wskazuje NIK

RPO wnosi do ministrów środowiska i zdrowia o wypracowanie skutecznego systemu kontroli

1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Określiło ono dla częstotliwości z zakresu 2-300 GHz dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego (PEM) do 10 W/m2 (gęstość mocy) i 61 V/m (składowa elektryczna). Dotychczas dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego, dotyczący częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz, a obejmujący sieci komórkowe, wynosił 0,1 W/m2. Oznacza to zatem stukrotne zwiększenie dopuszczalnego natężenia PEM...

Z raportu NIK wyłania się natomiast niepokojący obraz stanu funkcjonowania władzy publicznej w tym zakresie. Ani inspektorzy OŚ, ani inspektorzy sanitarni nie prowadzili należytej kontroli dotrzymywania dopuszczalnego poziomu PEM w otoczeniu SBTK. Nieliczne pomiary PEM prowadzono właściwie tylko na wniosek osób prywatnych lub jednostek samorządu terytorialnego. Nie dokonywano ich z urzędu. W kilku województwach pomiarów PEM w ogóle nie wykonano. Nie istniała koncepcja prowadzenia kontroli PEM w miejscach najbardziej narażonych na przekroczenia limitu PEM ani rzetelna analiza ryzyka pozwalająca na identyfikację takich miejsc. Często nie dotrzymywano również prawnego wymogu mierzenia PEM w miejscach szczególnie wystawionych na oddziaływanie promieniowania w dużym natężeniu. W IOŚ i PIS pomiarom kontrolnym PEM przypisywano niski priorytet."

https://rpo.gov.pl/pl/content/rpo-brak-systemu-nadzoru-nad-promieniowaniem-urzadzen-telefonii-komorkowej?fbclid=IwAR0clzCSr24a5rKuhcFSySq62nTmAnaAprqF7fzmYmiTi7FEgeLoj6Evm-g

G
Gość

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zbrodni ludobójstwa przez Szumowskiego!

"Doktor Nauk Biologicznych Diana Wojtkowiak z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11.05.2020 złożyła do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego informując jednocześnie o tym fakcie Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o raz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Co zrobi w tej sprawie partyjny kolega Szumowskiego? Kto weźmie krew możliwych milionów Polaków na swoje ręce?...

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.

Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych. Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na You-Tube, Facebooku i innych platformach informacyjnych jest oficjalnie zabronione, przy czym informacje są szybko usuwane...

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podwyższył rozporządzeniem z grudnia 2019 roku normy pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości nie dwu lub pięciokrotnie, czy w zależności od zgłaszanych przez operatorów komórkowych potrzeb, ale stukrotnie do najwyższej wartości akceptowanej na forum międzynarodowym. Do wartości funkcjonującej w niektórych państwach nie ze względu na kompromis zysków ekonomicznych i szkód zdrowotnych, ale ze względu na zaszłości historyczne kiedy wprowadzając nadajniki radiowe i radary nie prowadzono jeszcze badań molekularnych, a rozpatrywano jedynie ostre zaburzenia funkcjonowania organizmów. Teraz państwa, które mają te normy nie chcą się z nich wycofać w obawie przed ogromnymi odszkodowaniami jakie należałyby się osobom poszkodowanym, gdyby wina szkód została uznana po stronie operatorów telekomunikacyjnych i państwa, które przyjęło błędne normy. Minister Szumowski podwyższył tak bardzo normy natężenia pola elektromagnetycznego ignorując zgłaszane uwagi w ekspresowych konsultacjach społecznych i wbrew zaleceniom polskich organizacji państwowych ustanowionych w celu dbania o zdrowie obywateli i środowisko.

O długotrwałych następstwach podwyższenia norm pól elektromagnetycznych w postaci skoku umieralności na nowotwory i inne choroby cywilizacyjne informowałam ministra Szumowskiego i inne decyzyjne osoby w Ministerstwie Zdrowia w mojej petycji w sprawie procedowania rozporządzenia podwyższającego normy promieniowania elektromagnetycznego z dnia 25.11.2019, wyposażonej w załączniki dostarczające konkretnej wiedzy.

Liczba osób, które umarły z powodu pandemii COVID-19 może być realnie kilkukrotnie mniejsza niż podawana oficjalnie wartość, ze względu na naciski na polskich lekarzy, z groźbą pozbawienia ich prawa wykonywania zawodu, przez globalistyczne organizacje międzynarodowe starające się dokonać w poszczególnych państwach reorganizacji struktury własności kapitału produkcyjnego na rzecz karteli międzynarodowych..."

https://www.glosgminny.pl/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-zbrodni-ludobojstwa-przez-szumowskiego/?fbclid=IwAR385vGLgjIEbLInXhIONllMztQYtSy--lu5OYThNoqwu6HsABo-IO_8Po8

U
Ufo

Upieka nam muzgi, najgorzej podobno będą mieć co co mieszkają do 2 km od nadajnika

G
Gość

Nowa technologia to nowe możliwości. Ci co maja głowę na karku na pewno wykorzystają odpowiednio 5GNajwazniejsze ze sieć powoli zaczyna być dostępna w Polsce i możemy z niej korzystać.

M
Maciej Wójcik
24 maja, 13:42, Gość:

JAK DZIAŁA 5G ? 5G W BŁYSKAWICZNYM TEMPIE ZE STRATĄ MILISEKUNDY DOPISUJE ZERA NA KONTACH BANDZIORÓW. TAK WŁAŚNIE DZIAŁA I TYLKO PO TO SIĘ JĄ WPROWADZA I JESZCZE BY SZYBCIEJ FUNKCJONOWAŁY "CIASTECZKA" I DANE Z JUŻ PRAKTYCZNIE WSZECH OBOWIĄZKU LOGOWANIA CO DODATKOWO PRZYSPIESZA ZAROBEK BANDZIORÓW.

Po co ta technologia skoro i tak państwo jak chce kupić na przykład respiratory to zamiast zadzwonić z milisekundową stratą do producenta dzwoni do pośrednika przez co transakcja jest DŁUŻSZA CZASOWO O 3/4 DROŻSZA. Po co logistyka, po co wszystko inne skoro trzeba zaopatrzyć w miliony całe rzesze pośredników. Ponieważ jestem starej daty angielski , rosyjski i niemiecki których uczyłem się kilkadziesiąt lat temu już prawie zapomniałem a nie nabyłem wiedzy o nowych technikach bo pastwo ma w d... naród i opanowanie przez niego podstawy wiedzy funkcjonujących technologii to osobiście korzystam z pośrednika którego jedyną pracą jest złożenie za mnie zamówienia u jakiegoś Chińczyka i to można zrozumieć. Ale rządy oświeconych solidarnych które podpisują umowy na dostawy gazu ropy maski respiratory albo za pośrednictwem jakiś muzyków lub 2- 4 krotnie przekraczającą normalne ceny już nie . To jest bandytyzm , grabież , zdrada.

Czytalem rozne bzdury ale Wasc walisz do 10tej potegico ty pijesz???

G
Gość

JAK DZIAŁA 5G ? 5G W BŁYSKAWICZNYM TEMPIE ZE STRATĄ MILISEKUNDY DOPISUJE ZERA NA KONTACH BANDZIORÓW. TAK WŁAŚNIE DZIAŁA I TYLKO PO TO SIĘ JĄ WPROWADZA I JESZCZE BY SZYBCIEJ FUNKCJONOWAŁY "CIASTECZKA" I DANE Z JUŻ PRAKTYCZNIE WSZECH OBOWIĄZKU LOGOWANIA CO DODATKOWO PRZYSPIESZA ZAROBEK BANDZIORÓW.

Po co ta technologia skoro i tak państwo jak chce kupić na przykład respiratory to zamiast zadzwonić z milisekundową stratą do producenta dzwoni do pośrednika przez co transakcja jest DŁUŻSZA CZASOWO O 3/4 DROŻSZA. Po co logistyka, po co wszystko inne skoro trzeba zaopatrzyć w miliony całe rzesze pośredników. Ponieważ jestem starej daty angielski , rosyjski i niemiecki których uczyłem się kilkadziesiąt lat temu już prawie zapomniałem a nie nabyłem wiedzy o nowych technikach bo pastwo ma w d... naród i opanowanie przez niego podstawy wiedzy funkcjonujących technologii to osobiście korzystam z pośrednika którego jedyną pracą jest złożenie za mnie zamówienia u jakiegoś Chińczyka i to można zrozumieć. Ale rządy oświeconych solidarnych które podpisują umowy na dostawy gazu ropy maski respiratory albo za pośrednictwem jakiś muzyków lub 2- 4 krotnie przekraczającą normalne ceny już nie . To jest bandytyzm , grabież , zdrada.

p
peter

Trzeba przyznać że Plus totalnie rozwalił konkurencję. Inni gadali o 5G, nawalali reklamami a Plus zrobił sieć 5G i na starcie już milion ludzi w zasięgu

Wróć na i.pl Portal i.pl