Te choroby i dolegliwości zwalniają ze służby w wojsku. Jaką kategorię wojskową dostaniesz? Kwalifikacja wojskowa 2024

Małgorzata Gleń
Małgorzata Gleń
Nie każdy się kwalifikuje
Nie każdy się kwalifikuje Przemyslaw Swiderski
Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisje wojskowe wzywani są wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 19. rok życia oraz kobiety niezbędne w sytuacjach kryzysowych, np. lekarki, pielęgniarki. Nie każdy jednak z tych, którzy staną przed komisją wojskową zostanie żołnierzem. O powołaniu do wojska decyduje m.in. zdrowie. Nie każdy się kwalifikuje. Kto zostanie odesłany do domu? Sprawdźcie, kto nie dostanie się do wojska i co znaczą litery kategorii.

Spis treści

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku rozpoczęła się 1 lutego i do 30 kwietnia. W tym czasie każdy będą odbywały się komisje lekarskie, które przyznają kategorię zdolności. W tym roku przed komisjami musi się stawić 230 tys. osób.

Kategorie wojskowe. Co oznacza litera A, B, D i E

O przyznaniu kategorii wojskowej decyduje komisja lekarska na podstawie badań, a gdy to nie wystarcza także na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej przez kandydata. Gdy to nie wystarcza przewodniczący komisji może skierować na badania i obserwację, także psychiatryczną. Komisja lekarska, w zależności od stanu zdrowia przyznaje jedną z czterech kategorii – A, B, D lub E.

  • A – zdolny do czynnej służby wojskowej;
  • B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;
  • D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
  • E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej oznacza, że kandydat może odbyć:
1) zasadniczą służbę wojskową;
2) przeszkolenie wojskowe;
3) ćwiczenia wojskowe;
4) służbę przygotowawczą;
5) okresową służbę wojskową;
6) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej oznacza, że w okresie do dwóch lat od dnia badania jest nadzieja na odzyskanie zdolności do służby wojskowej i otrzymanie kategorii A.

Kategoria D - że osoba jest niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. W przypadku wojny, pójdzie w kamasze.

Kategoria E - osoba z taką kategorią jest trwale i całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jakie choroby i przypadłości dyskwalifikują do wojska

Do wojska nie dostaną się:
W przypadku budowy ciała dyskwalifikuje:
Wzrost poniżej 155 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała - kategoria D
Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju - D
Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju - E
Otyłość III stopnia - D/E
Transseksualizm, obojnactwo- E
Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami w ustroju - D

W przypadku chorób skóry dyskwalifikuje m.in.:
Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju np. atopowe zapalenia skóry - D
Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju - E
Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju - D
Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne znacznie upośledzające sprawność ustroju - E
Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych operacjach niepoddająca się leczeniu - D
Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju - D/E
Blizny po samouszkodzeniach - od A do D

W przypadku czaszki dyskwalifikuje m.in.:
Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność ustroju - D
Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe znacznie upośledzające sprawność ustroju - E
Przepukliny mózgu - D/E
Obce ciała w mózgu - D/E

W przypadku narządu wzroku dyskwalifikuje m.in.:
Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną - D
Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka - D
Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek, powodujące wysychanie rogówki - D
Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez - D
Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej - A/D
Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych - E
Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost - D

W przypadku narządu słuchu dyskwalifikuje m.in.:
Brak lub znaczne zmiany jednej małżowiny usznej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu - A/D)
Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z osłabieniem słuchu - D
Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu - D
Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu - E
Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z głuchotą - E
Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej - D
Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - D
Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - E

W przypadku jamy ustnej dyskwalifikuje m.in.:
Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów - D
Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia - D
Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów - D
Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego znacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów - E
Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie - E
Zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie - D
Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju - D
Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego - B
Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym - D/E
Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67 proc. - A/D

W przypadku nosa, gardła krtani dyskwalifikuje m.in.:
Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność - D
Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające j ego drożność - E
Torbiel śluzowa zatok przynosowych zakwalifikowana do leczenia operacyjnego - B
Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych - D
Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie - D
Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa znacznie upośledzający oddychanie - E
Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) - E

W przypadku szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa dyskwalifikuje m.in.:
Kręcz szyi znacznego stopnia upośledzający sprawność ustroju - D
Przetoki skrzelopochodne wrodzone i nabyte - D
Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej - D
Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej - E
Stawy rzekome obojczyka - D
Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju - D
Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju - E
Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) upośledzające sprawność ustroju - D
Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) znacznie upośledzające sprawność ustroju - E
 
W przypadku układu oddechowego dyskwalifikuje m.in.:
Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana - D
Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać ciężka - D/E
Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka - E
Podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc do dalszej diagnostyki - B
Astma oskrzelowa sporadyczna (epizodyczna) - A/D
Astma oskrzelowa przewlekła łagodna - D
Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana - D/E
Astma oskrzelowa przewlekła ciężka - E
Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia - D
Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli - E

W przypadku układu krążenia dyskwalifikuje m.in.:
Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju - D
Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące znaczne upośledzenie sprawności ustroju - E
Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej - D
Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem - D
Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami - E/D
Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami - E
Wrodzone wady serca - A/D
Wady serca upośledzające sprawność ustroju - E
Zaciskowe zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby - E
Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby - E

W przypadku układu trawiennego dyskwalifikuje m.in.:
Choroby przełyku upośledzające sprawność ustroju - D
Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju - E
Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju - D/E
Zrosty otrzewnej upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju - D/E
Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit z upośledzeniem sprawności ustroju - D
Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju - D/E
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami i powikłaniami - D
Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju - D

Kto w 2023 roku musi stawić się przed komisją lekarską

Zgodnie z rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowych komisji lekarskich w 2023 roku będą musieli stawić się:

- mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
- mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

- kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które kończą studia na kierunkach lub naukę w w zawodach:

  • lekarskim,
  • weterynaryjnym,
  • pielęgniarskim,
  • psychologicznym,
  • analityki medycznej
  • ratownictwa medycznego

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wody w “Pojezierzu olkuskim” przybywa w zaskakującym tempie

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na i.pl Portal i.pl