Polska - żydowska ziemia obiecana. Czy znów powinniśmy zamieszkać razem?

Severyn Ashkenazy
Marsz Żywych w obozie Auschwitz
Marsz Żywych w obozie Auschwitz TADEUSZ JACHNICKI
W obliczu rosnącego antysemityzmu w Europie jako najbezpieczniejsze dla Żydów miejsce na kontynencie jawi się dziś Polska. Może znów powinniśmy zamieszkać razem?

Przeżyłem Holokaust, ukrywając się w pewnej piwnicy w Tarnopolu, mieście na dzisiejszej zachodniej Ukrainie, które wówczas, oprócz Polaków i Ukraińców, zamieszkiwała znakomicie prosperująca społeczność żydowska. Po wojnie, zanim przybyłem do Stanów Zjednoczonych, dorastałem we Francji rządzonej przez Pierre'a Mendesa France'a, drugiego już w historii tego kraju premiera Żyda.

Ludzie pochodzenia żydowskiego wnieśli istotny wkład w dorobek duchowy tego kraju, poczynając od Montaigne'a, ojca kultury francuskiej, poprzez kompozytorów tak różnych jak Giacomo Meyerbeer i Jacques Offenbach, malarza Camille'a Pissarro, twórcę socjologii Emile'a Durkheima, pisarza Marcela Prousta, filozofa Henriego Bergsona, aktorkę Sarah Bernhardt, po wszechstronnie utalentowanego Serge'a Gainsbourga - że wymienię tylko niektórych.

Dziś mam wrażenie, że Francja zapomniała o swych kulturalnych żydowskich korzeniach. Kiedy oglądam w telewizji, co się dzieje na ulicach Paryża i Marsylii, odczuwam smutek i konsternację. W połowie lipca tysiące muzułmanów, którym towarzyszyła pewna liczba nastawionych antysemicko francuskich chrześcijan, maszerowały przez centrum Paryża, wznosząc okrzyki: "Śmierć Żydom!". Demonstranci podpalali samochody, demolowali żydowskie sklepy i - jak podawała prasa - część z nich, uzbrojona w noże, obrzuciła kamieniami i butelkami synagogę Izaaka Abravanela niedaleko Bastylii. Czytałem sondaże, z których wynika, że aż czterdzieści procent francuskich Żydów ukrywa żydowskie symbole. Trudno się temu dziwić, skoro każdego dnia dochodzi we Francji do tylu antysemickich ekscesów.

Nie lepiej sprawa wygląda w innych częściach zachodniej Europy. W Wuppertalu w Niemczech podłożono bombę w nowo zbudowanej synagodze, na sklepach w żydowskiej dzielnicy Rzymu ktoś wymalował swastyki, w Austrii doszło do ataku na izraelskich piłkarzy. To kilka przykładów realiów, z którymi mają do czynienia europejscy Żydzi. I nie jest to tylko chwilowa erupcja antysemityzmu w środowisku muzułmańskich imigrantów wywołana przez działania Izraela w Strefie Gazy. Nienawiść do Żydów narasta w zachodniej Europie od wielu lat.

Coraz częściej dają jej wyraz przedstawiciele elit oraz wykształconych klas średnich. Najpopularniejszy włoski filozof Gianni Vattimo powiedział w wywiadzie dla tamtejszej stacji Radio 24, że Europejczycy powinni "kupić Hamasowi trochę rakiet", żeby "miał z czego strzelać do tych drani syjonistów", ponieważ arsenał, którym w tej chwili Hamas dysponuje, to tylko "rakiety-zabawki, z których tak naprawdę nikogo nie da się zabić". Jeden z najpopularniejszych hiszpańskich dramaturgów Antonio Gala opublikował artykuł, w którym usprawiedliwiał wypędzenie Żydów przed wiekami, z sugestią, że Europa powinna znów stać się Judenrein, aby ukarać Izrael za rzekome rzezie na niewinnych Palestyńczykach.

Światowe media dostrzegły problem, publikacje poświęcone aktualnej sytuacji europejskiego żydostwa i jego perspektywom na przyszłość utrzymane są w wyjątkowo ponurej tonacji. Pisano, że rośnie groźba nowej Kristallnacht ("Newsweek") lub że atmosfera w Paryżu zaczyna przypominać tę w Jerycha i Ramallah ("The Economist").

Skoro historia się powtarza, w sytuacji fizycznego zagrożenia, ponowny exodus Żydów z Europy Zachodniej nie jest czymś nie do pomyślenia. Chcę postawić hipotetyczne pytanie: jeśli wszyscy Żydzi znów będą musieli opuścić zachodnią Europę, w którą stronę powinni się udać? I gdzie natrafią na najbardziej gościnne przyjęcie? Zakładam tu czysto teoretycznie, że nie zdecydują się na wyjazd do pozostającego w stanie nieustannej wojny i zagrożenia z zewnątrz, przeludnionego Izraela.
Może Ameryka mogłaby im zapewnić bezpieczne schronienie, jakie niejednokrotnie dawał Nowy Świat w ciągu pięciu ostatnich stuleci? Ja sam należałem do tych szczęśliwców, którzy - przeżywszy Holokaust - w końcu zostali przyjęci przez Stany Zjednoczone.

Na początku lat 60. zrobiłem studia doktoranckie z literatury francuskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, potem zająłem się biznesem i zostałem hotelarzem. Ale gdybyście mnie zapytali wtedy, kiedy jako młody człowiek przybyłem do Ameryki, czy może być ona bezpieczną przystanią dla Żydów, miałbym poważne wątpliwości. Poziom antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych osiągał zawrotne wyżyny przed II wojną światową (kiedy to dziesiątki milionów radiosłuchaczy wsłuchiwały się z zachwytem w antyżydowskie diatryby księdza Coughlina). W latach 30. za sprawą biurokratycznych trudności piętrzonych przez amerykańskich urzędników konsularnych nie zostały osiągnięte wyznaczone limity przyjęcia imigrantów z Niemiec. Na konferencji w Evian w 1938 roku Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania odrzuciły ofertę Hitlera, który proponował, że deportuje tylu Żydów, ile tamte kraje zechcą przyjąć. A w 1939 roku straż przybrzeżna nie pozwoliła przybić do brzegów Florydy parowcowi "S.S. St. Louis" wiozącemu 937 żydowskich uciekinierów z Niemiec, którzy w rezultacie musieli zawrócić do Europy i w większości zginęli w obozach koncentracyjnych. Nawet bezpośrednio po wojnie badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych pokazały silny sprzeciw wobec przyjęcia większej liczby żydowskich uchodźców. Miało to być "rozwiązanie po rozwiązaniu ostatecznym" proponowane przez tych Żydów, którzy sprzeciwiali się koncepcjom syjonizmu i lansowali ten pomysł jako alternatywę dla stworzenia państwa Izrael.

Dopiero po klęsce powstania na Węgrzech w 1956 roku postawy społeczne w USA zaczęły się w znacznym stopniu zmieniać, w modę weszło udzielanie azylu nieżydowskim antykomunistycznym uchodźcom. Po roku 1960, kiedy to John Fitzgerald Kennedy określił siebie samego jako "prezydenta narodu imigrantów", ta jego wizja zatriumfowała pośmiertnie w Reformie Ustawy Imigracyjnej z 1965 roku. Potem, w roku 1967, nieoczekiwane zwycięstwo spisywanego już na straty Izraela w wojnie sześciodniowej zelektryfikowało Amerykanów bez względu na pochodzenie i antysemityzm znowu zaczął gwałtownie wygasać.

Amerykańscy Żydzi, pomimo ich stale malejącego udziału procentowego w strukturze ludności USA, zaczęli odnosić bezprecedensowe sukcesy w dziedzinie intelektualnej, gospodarczej, kulturalnej i politycznej.

Sądzę jednakże, że nie od rzeczy będzie postawić niewygodne pytanie: czy sprzyjająca Żydom atmosfera będzie trwała w USA wiecznie? Wątpliwe, jeśli na Bliskim Wschodzie nadal będzie się utrzymywał ostry żydowsko-muzułmański konflikt. Kiedy z biegiem czasu społeczność muzułmańska Stanów Zjednoczonych wzrośnie z 2-3 procent do 8-10 procent, wzorem Francji, wywoła to określone konsekwencje społeczne, podobne do tych w Marsylii czy Paryżu.

Tu dochodzimy do ostatniego z zuchwałych pytań, które chcę postawić. Być może zatem, zamiast puszczać się na niepewne wody, europejscy Żydzi powinni przenieść się na jej wschód, tak jak czynili to ich przodkowie od XII do XVI wieku, kiedy setkami tysięcy wypędzani byli z praktycznie wszystkich krajów Europy Zachodniej? W Polsce, pomimo antysemityzmu Kościoła katolickiego, żydowska społeczność Rzeczypospolitej Obojga Narodów od czasu statutu kaliskiego (1264) uzyskała bezprecedensowy poziom autonomii. Następnie przez kilkaset lat Polska była jedynym krajem w Europie, który chętnie przyjmował Żydów, za co my, Żydzi, winni jesteśmy Polsce wieczystą wdzięczność. Z drugiej strony Żydzi odwzajemniali się w wielkim stopniu za tę gościnność przez swój wkład w intelektualne, kulturalne i gospodarcze życie Polski.

Dzisiejsze Marsze Żywych, podczas których amerykańska młodzież żydowska odnawia znajomość korzeni swych rodzin przed odwiedzinami w Izraelu, mają pewne niefortunne efekty uboczne. Jednym z nich jest utrwalenie dominującego obecnie spojrzenia na historię stosunków polsko-żydowskich w kategoriach czarno-białych, wzbudzającego, z jednej strony, nostalgię za światem sztetl, z drugiej zaś - odruch odrzucenia wywołany koszmarem Holokaustu. Tymczasem ponadsiedemsetletnie dzieje polsko-żydowskie były o wiele bogatsze, o wiele bardziej złożone i zniuansowane.
Sądzę, że zachodnioeuropejscy Żydzi chcący zacząć nowe życie w środowisku bezpiecznym dla nich i ich rodzin, ale tak, by nie opuszczać Europy, powinni znowu spoglądać na Polskę niczym na latarnię morską wśród wzburzonych fal. Polska może posłużyć za bezpieczną bazę i główną siedzibę dla żydowskich elit biznesu z Europy, których interesy mają charakter globalny. Jednym z powodów jest dynamizm polskiej gospodarki oraz gościnność Polaków i ich otwartość na kulturę żydowską. Przemawia do mnie metafora kończyny fantomowej, przywoływana przez polskich intelektualistów i dziennikarzy. Niegdyś prężną, a dziś niemal wygasłą społeczność żydowską porównują oni do amputowanej kończyny, której już nie ma, ale pozbawiony jej człowiek ciągle ma w niej czucie.

Żydzi powracający do Polski przynieśliby ze sobą swe doświadczenie w nauczaniu na najwyższym poziomie akademickim (nawet w Papieskiej Akademii Nauk blisko jedna trzecia członków to Żydzi). Ich wiedza ekonomiczna, w dziedzinie handlu międzynarodowego i w ogólności biznesu mogłaby zmienić Warszawę w główne centrum obrotu finansowego w Europie. Nie zapominajmy też o żydowskiej tradycji działań charytatywnych, by wspomnieć chociażby Leopolda Kronenberga, inicjatora i fundatora Filharmonii Warszawskiej oraz Szkoły Handlowej w Warszawie. Liczniejsza obecność Żydów w Polsce również dzisiaj zaowocowałaby budową szpitali, szkół, uniwersytetów czy muzeów, tak jak dzieje się to od lat w innych częściach świata.

Przed stuleciami ludowa etymologia żydowska zabawiała się twórczo, acz niezbyt ściśle, pochodzeniem nazwy Polski, wywodząc ją z hebrajskich słów: "po lin", co znaczy: "tu zamieszkaj". Pewna żydowska legenda ludowa opowiada, że gdy Żydzi przybyli do Polski, natrafili na Las Kawęczyński, gdzie na każdym z drzew wyryty był traktat z Talmudu. Może przyszedł już czas, by odkurzyć korę z tych drzew.

Severyn Ashkenazy urodził się w Polsce w 1936 r. Przeżył Holokaust wraz z rodzicami i bratem. W 1946 r. wyjechał z rodziną z Polski do Francji, a w 1957 r. emigrował do USA. W 1964 r. założył firmę deweloperską. Obecnie prowadzi Fundację "L'Ermitage", która udziela wsparcia dzieciom z udziałem światowej sławy artystów. Jest założycielem i filarem stowarzyszenia Beit Warszawa oraz fundacji Heritage and Rebirth, Beit Polska i Beit Warszawa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 25

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze!
Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

69
Znów powtórka z rozrywki? Co oni mają nas za kompletnych idiotów? A poszli won.
? juderaus
4 lutego 2018, 0:19, henrykxx56:

Żyd będzie zawsze Żydem. Pięknie mówią, aby zdobyć to, co chcą nawet za cenę życia swoich ludzi. To Żyd wszystko powie, co chcesz usłyszeć i będzie dążył do celu. Nigdy Polaków nie szanował zawsze uważał nas za coś gorszego od nich. Robią wszystko, co im przekazał Jakub Bergman pomału nie spieszyć się a zdobędziemy ziemie Polskie i ich Polaków będą należeć ulice a do nas Kamienice. Żyd ma rządzić a Polak ma być niewolnikiem dla Żydów i wykonywać wszystkie prace fizyczne, bo nasz naród jest wybrany i my Żydzi tylko nadajemy się do rządzenia a nie do roboty. Od tego będą pachołki Polskie. I dlatego Żyd powinien opuścić ziemie Polskie lub a oporny Żyd to Polska powinna otworzyć granice dla Muzułmanów żeby w Polsce byli to Żyd szybko by opuściła granice Polskie. Tak Kochają nas Żydzi, że ostatnio Polskich turystów w Izraelu na plaży pobili. A ty Polaku masz być miły dla tego bagna. I nasz prezydent powinien podpisać uchwałę IPN i nieba się Izraela ani Amerykanów, bo tam są Żydzi i nas Polaków zastraszyć. Aby mogli rządzić w tym kraju. A co my jesteśmy mordercami a co robią Żydzi z Palestyńczykami święte Żydowskie aniołki.

4 maja, 17:32, ? juderaus:

A to dla tego że:Ci którzy ich tępili (niemcy) i kolaborowali (francuzi) z oprawcami to dziś ich przyjaciele, a Ci którzy w swojej głupocie narażali swoje życie i swoich rodzin to dziś dla nich wrogowie i oprawcy którzy powinni im zapłacić za to że ich ratowali! No cóż kosztowna to lekcja dla polaków ale za wiedzę trzeba płacić, w przyszłości jak ktoś zgotuje żydom powtórkę z rozrywki, to My Polacy nawet nie kiwniemy palcem aby im pomóc!

Ci którzy ich tępili (niemcy) i kolaborowali (francuzi) z oprawcami to dziś ich przyjaciele, a Ci którzy w swojej głupocie narażali swoje życie i swoich rodzin to dziś dla nich wrogowie i oprawcy którzy powinni im zapłacić za to że ich ratowali! No cóż kosztowna to lekcja dla polaków ale za wiedzę trzeba płacić, w przyszłości jak ktoś zgotuje żydom powtórkę z rozrywki, to My Polacy nawet nie kiwniemy palcem aby im pomóc!

? juderaus
4 lutego 2018, 0:19, henrykxx56:

Żyd będzie zawsze Żydem. Pięknie mówią, aby zdobyć to, co chcą nawet za cenę życia swoich ludzi. To Żyd wszystko powie, co chcesz usłyszeć i będzie dążył do celu. Nigdy Polaków nie szanował zawsze uważał nas za coś gorszego od nich. Robią wszystko, co im przekazał Jakub Bergman pomału nie spieszyć się a zdobędziemy ziemie Polskie i ich Polaków będą należeć ulice a do nas Kamienice. Żyd ma rządzić a Polak ma być niewolnikiem dla Żydów i wykonywać wszystkie prace fizyczne, bo nasz naród jest wybrany i my Żydzi tylko nadajemy się do rządzenia a nie do roboty. Od tego będą pachołki Polskie. I dlatego Żyd powinien opuścić ziemie Polskie lub a oporny Żyd to Polska powinna otworzyć granice dla Muzułmanów żeby w Polsce byli to Żyd szybko by opuściła granice Polskie. Tak Kochają nas Żydzi, że ostatnio Polskich turystów w Izraelu na plaży pobili. A ty Polaku masz być miły dla tego bagna. I nasz prezydent powinien podpisać uchwałę IPN i nieba się Izraela ani Amerykanów, bo tam są Żydzi i nas Polaków zastraszyć. Aby mogli rządzić w tym kraju. A co my jesteśmy mordercami a co robią Żydzi z Palestyńczykami święte Żydowskie aniołki.

A to dla tego że:Ci którzy ich tępili (niemcy) i kolaborowali (francuzi) z oprawcami to dziś ich przyjaciele, a Ci którzy w swojej głupocie narażali swoje życie i swoich rodzin to dziś dla nich wrogowie i oprawcy którzy powinni im zapłacić za to że ich ratowali! No cóż kosztowna to lekcja dla polaków ale za wiedzę trzeba płacić, w przyszłości jak ktoś zgotuje żydom powtórkę z rozrywki, to My Polacy nawet nie kiwniemy palcem aby im pomóc!

? juderaus
4 grudnia 2018, 3:28, Ryszard:

Tu dochodzimy do ostatniego z zuchwałych pytań, które chcę postawić. Być może, zatem, zamiast puszczać się na niepewne wody, europejscy Żydzi powinni przenieść się na jej wschód, tak jak czynili to ich przodkowie od XII do XVI wieku, kiedy setkami tysięcy wypędzani byli z praktycznie wszystkich krajów Europy Zachodniej? W Polsce, pomimo antysemityzmu Kościoła katolickiego, żydowska społeczność Rzeczypospolitej Obojga Narodów od czasu statutu kaliskiego (1264) uzyskała bezprecedensowy poziom autonomii. Następnie przez kilkaset lat Polska była jedynym krajem w Europie, który chętnie przyjmował Żydów, za co my, Żydzi, winni jesteśmy Polsce wieczystą wdzięczność. A taka wdzięczność do Polski jest od Żydów, że w Ameryce wymyślili ustawę, 447 aby Polskę okraś za ich dobroć. Jakby postępowali jak inne państwa w europie z Żydami to by dziś nas szanowali nawet by im do głowy nie przyszło podważać Polską ustawę IPN i chcąc oszukać historie i taka jest wdzięczność Żydów do Polski. A powinni Polacy robić to, co Francuzi palić im synagogi i zabijać Żydów to szybko byśmy się pozbyli Żydów i inne państwa zaczęłyby nas szanować razem z Żydami a tak zrobią z nami Polakami to, co robią z Palestyńczykami będą nas zabijać na Polskiej ziemi zamiast my Polacy Żydów. Bo w Polsce mieszkają idioci, co się Żydom tłumaczą, jacy my Polacy jesteśmy dobrzy a kula w łeb i zakopać Żyda głęboko pod ziemią i żeby żadnego śladu po Żydach nie zostało a nie są w rządzie i robią sobie miejsce dla pozostałych Żydów a Polaków z własnej ziemi wyrzucić gdzie macie honor i ambicje żeby nami rządził Żyd a wynocha z Polski Żydzie i nie tłumaczyć się a tylko kula w łeb tak powinien postąpić prawdziwy Polak. Bo na rząd to liczyć nie możesz, bo są skorumpowani i kupieni przez Żydów. Pomyśl Polaku o przyszłości naszego kraju i co zostawimy naszym dzieciom. Chyba nie chcesz żeby był niewolnikiem Żydowskim gojem a to się zanosi jak nic z nimi nie zrobimy. Zastanów się o przyszłości naszego kraju, co nią jest Polska.

100% racja!

? juderaus
28 grudnia 2018, 20:22, Jaro:

Pracuje w dużej Firmie koncernie i niestety wiem jak działają nowo przyjęci Żydzi . Nic nie potrafią ale manipulują oszukują i maja wspaniałe hasło dla pracujących , ktore potajemnie sobie przekazują " czym wiecej obiecasz tym mniej zapłacisz " poznałem te manipulacje na własnej skórze . Za to mamy ich szanować ? Za to że wykonałem solidnie swoja prace a oni nie robiąc nic przywłaszczyli sobie moje cieżko zarobione pieniądze . Złodzieja Nigdy nie uszanuje i każdemu mowię Polska nie dla Żydów i złodziejstwa . Przykre ale prawdziwe

Święte słowa, sama prawda, gonić to plugastwo tam, skąd ich diabli przynieśli!

? juderaus

Jak ci tam było tak dobrze, to wypad na ukraine teraz będziesz tam mieć jeszcze lepiej zydek jest tam prezydentem, przedtem patroszenko a teraz załenski!

g
gość2

Żydom marzy się ponowna kolonizacja Polski...coś okropnego

G
Gość

A zapytali czy ich tu chcemy? Po tym jak nas sprzedawali mordowali za komuny zmieniali nazwiska dla niepoznaki. A na koniec chcą nas przy pomocy Trampka okraść nas z pieniędzy

J
Jaro
Pracuje w dużej Firmie koncernie i niestety wiem jak działają nowo przyjęci Żydzi . Nic nie potrafią ale manipulują oszukują i maja wspaniałe hasło dla pracujących , ktore potajemnie sobie przekazują " czym wiecej obiecasz tym mniej zapłacisz " poznałem te manipulacje na własnej skórze . Za to mamy ich szanować ? Za to że wykonałem solidnie swoja prace a oni nie robiąc nic przywłaszczyli sobie moje cieżko zarobione pieniądze . Złodzieja Nigdy nie uszanuje i każdemu mowię Polska nie dla Żydów i złodziejstwa . Przykre ale prawdziwe
R
Ryszard
Tu dochodzimy do ostatniego z zuchwałych pytań, które chcę postawić. Być może, zatem, zamiast puszczać się na niepewne wody, europejscy Żydzi powinni przenieść się na jej wschód, tak jak czynili to ich przodkowie od XII do XVI wieku, kiedy setkami tysięcy wypędzani byli z praktycznie wszystkich krajów Europy Zachodniej? W Polsce, pomimo antysemityzmu Kościoła katolickiego, żydowska społeczność Rzeczypospolitej Obojga Narodów od czasu statutu kaliskiego (1264) uzyskała bezprecedensowy poziom autonomii. Następnie przez kilkaset lat Polska była jedynym krajem w Europie, który chętnie przyjmował Żydów, za co my, Żydzi, winni jesteśmy Polsce wieczystą wdzięczność. A taka wdzięczność do Polski jest od Żydów, że w Ameryce wymyślili ustawę, 447 aby Polskę okraś za ich dobroć. Jakby postępowali jak inne państwa w europie z Żydami to by dziś nas szanowali nawet by im do głowy nie przyszło podważać Polską ustawę IPN i chcąc oszukać historie i taka jest wdzięczność Żydów do Polski. A powinni Polacy robić to, co Francuzi palić im synagogi i zabijać Żydów to szybko byśmy się pozbyli Żydów i inne państwa zaczęłyby nas szanować razem z Żydami a tak zrobią z nami Polakami to, co robią z Palestyńczykami będą nas zabijać na Polskiej ziemi zamiast my Polacy Żydów. Bo w Polsce mieszkają idioci, co się Żydom tłumaczą, jacy my Polacy jesteśmy dobrzy a kula w łeb i zakopać Żyda głęboko pod ziemią i żeby żadnego śladu po Żydach nie zostało a nie są w rządzie i robią sobie miejsce dla pozostałych Żydów a Polaków z własnej ziemi wyrzucić gdzie macie honor i ambicje żeby nami rządził Żyd a wynocha z Polski Żydzie i nie tłumaczyć się a tylko kula w łeb tak powinien postąpić prawdziwy Polak. Bo na rząd to liczyć nie możesz, bo są skorumpowani i kupieni przez Żydów. Pomyśl Polaku o przyszłości naszego kraju i co zostawimy naszym dzieciom. Chyba nie chcesz żeby był niewolnikiem Żydowskim gojem a to się zanosi jak nic z nimi nie zrobimy. Zastanów się o przyszłości naszego kraju, co nią jest Polska.
G
Gość
Żydzi mają roszczenia do Polski o majątki przedwojenne a po wojnie upłynęło 73 lata to już Żyd ma nowe roszczenia do Polski, bo pierwsza ustawa jest 447 a jaką teraz Amerykanie wymyślą dla polski nową ustawę. Amerykanie a powinni bo tyle lat Żyd mieszka w Polsce to może już im Polska następne miliardy jest winna. Bo w Polsce tak naprawdę mieszkają nie Polacy tylko idioci, co tak łatwo ich można wydymać bez mydła. Trzeba umieć zamordować i okras i zrobić z siebie niewinnym i mając tak jak Żyd swój obóz Zgoda w Świętochłowicach I swego kata Żydowskiego, co mordował ludzi, ale to nie ważne my Żydzi jesteśmy narodem wybranym i możemy mordować, bo to goje tak jak dzieci i kobiety od 10 lat w Palestynie są mordowane. Powiem jedno, że Żyd rządzi światem, bo każdy się ich boi a na Trumpa kiwną palcem a Ameryka robi wszystko, co Żyd karze tak jak nasz Polski kurdupel Kaczyński kiwał palcem a piesek Szydło z opuszczona głową szła do nogi, bo pan kazał i tak jest z Ameryka, bo pan Żyd im każe to oni robią wszystko. I z tego wszystkiego pachołki polskie się tym zarazili, że Izrael się nie zgadza jak z ustawą IPN to piesek Duda poleciał do Izraela się tłumaczyć, bo żonka Żydowska mu kazała. A resztę Polaków jak tak będzie, którzy nie zdążą wyjechać z Polski będzie czyściła buty Żydom. Bo do tego wszystko dąży zamiast te bydło jakąś ustawą usunąć z Polski Żydostwo to nie myślą żeby się pozbyć, bo oni cały czas będą nas nękać i ziemie zleją tym Żydowskim bydłem, że nie będzie miejsca dla Polaka, bo wszędzie będziemy mieli Żydów czy do tego dąży rząd Polski żeby zostać pachołkami Żydów, bo jak widzę to już robicie to, co wam powie Żyd z Izraela czy z Ameryki. Chyba, że jesteście skorumpowani przez Żydów i za parę centów kupieni to, co innego, że tak jest w Polsce a nie inaczej. Ale został naród i na to wszystko patrzy i nic nie robi, bo ja Polak to tylko mogę pisać, bo do tego się nadaje a do czego innego nie jestem wstanie, bo mam raka i pod tlenem to, co ja mogę zwojować tylko patrzeć jak kraj pomału znika i nie będzie Polski tylko drugi Izrael, bo te bydlaki wszystko sprzedali a na końcu siebie, jako parob ki Żydowskie. Jak tak dalej pójdzie to za ile lat Polska będzie Żydowska a Polak zostanie historią? Bo wszystko w tym kierunku zmierza, ale ja chyba tego nie doczekam i szczęść boże, że tego nie będę widział. A nasi ojcowie będą się w ziemi przekręcali, że ginęli w wojnie po to żeby łatwo ręką została sprzedana Żydom. A nasze dzieci będą bezdomne na własnej ziemi, bo do tego doprowadzi rząd Polski i partie Polityczne takie jak PSL, PO a PIS zakończyło panowanie Polski. A naród zamiast bronić Polski to za robotą wyjeżdżał za granice zamiast bronić tę Polskę a nie dać się pozwolić, aby nas podzielono polaków na dobrych i złych a PIS to potrafił i łatwiej im takimi rządzić i sprzedać. A Żyd się cieszy, bo łatwiej nas Polaków zdobyć i rządzić nami i to nadejdzie w krótkim czasie żegnam.
PS. Ludzie pochodzenia żydowskiego wnieśli istotny wkład w dorobek duchowy tego kraju, a nim jest ustawa 447 gdzie chcą Polskę okraś to na pewno wnieśli. Polacy powinni zrobić to, co Francuzi. Dziś mam wrażenie, że Francja zapomniała o swych kulturalnych żydowskich korzeniach. Kiedy oglądam w telewizji, co się dzieje na ulicach Paryża i Marsylii, odczuwam smutek i konsternację? W połowie lipca tysiące muzułmanów, którym towarzyszyła pewna liczba nastawionych antysemicko francuskich chrześcijan, maszerowały przez centrum Paryża, wznosząc okrzyki: "Śmierć Żydom!". Demonstranci podpalali samochody, demolowali żydowskie sklepy i - jak podawała prasa - część z nich, uzbrojona w noże, obrzuciła kamieniami i butelkami synagogę Izaaka.
I tak powinno się stać w Polsce to samo, co we Francji z Żydami. Bo się nie da z nimi Żyć chcą okraś każde państwo Europejskie. Żyd w Polsce powinien być zabijany to wtedy by nas Polaków zaczęli szanować a nie jak Polski rząd z nimi się pieści i tłumaczy i chce być dla nich dobry to się nie da tak. Żyd musi wiedzieć, że jest na obce
F
Flane
NIEEEEEE!!!!!
h
henrykxx56
Żyd będzie zawsze Żydem. Pięknie mówią, aby zdobyć to, co chcą nawet za cenę życia swoich ludzi. To Żyd wszystko powie, co chcesz usłyszeć i będzie dążył do celu. Nigdy Polaków nie szanował zawsze uważał nas za coś gorszego od nich. Robią wszystko, co im przekazał Jakub Bergman pomału nie spieszyć się a zdobędziemy ziemie Polskie i ich Polaków będą należeć ulice a do nas Kamienice. Żyd ma rządzić a Polak ma być niewolnikiem dla Żydów i wykonywać wszystkie prace fizyczne, bo nasz naród jest wybrany i my Żydzi tylko nadajemy się do rządzenia a nie do roboty. Od tego będą pachołki Polskie. I dlatego Żyd powinien opuścić ziemie Polskie lub a oporny Żyd to Polska powinna otworzyć granice dla Muzułmanów żeby w Polsce byli to Żyd szybko by opuściła granice Polskie. Tak Kochają nas Żydzi, że ostatnio Polskich turystów w Izraelu na plaży pobili. A ty Polaku masz być miły dla tego bagna. I nasz prezydent powinien podpisać uchwałę IPN i nieba się Izraela ani Amerykanów, bo tam są Żydzi i nas Polaków zastraszyć. Aby mogli rządzić w tym kraju. A co my jesteśmy mordercami a co robią Żydzi z Palestyńczykami święte Żydowskie aniołki.
W
Warszawiak
Artykuł ważny ze względów historycznych, ale przepowiadanie przyszłości nigdy się nie sprawdza. Przesuwanie jakiegokolwiek narodu w gęsto zaludnionym świecie nie ma sensu. Ludzie różnych narodowości powinni się nauczyć współżyć w oparciu o naukę Chrystusa. Inaczej nic z tego nie będzie, o czym świadczą ostatnio klęski nazizmu, komunizmu, socjalizmu czy nawet demokracji typu "political correctness", gdzie o Chrystusie zapomniano, a ciągle mówi się tylko o wzroście dobrobytu itp.
D
Darek
Jeśli się uważasz za dziecko specjalnej troski i musisz mieć kuratora albo kogoś mądrzejszego, który poprowadzi cię przez życie za rączkę to zgłoś się sam na ochotnika do kibuca a Polaków w to nie mieszaj. Polacy sami sobie poradzą o ile nikt im nie będzie wiązał rąk i kneblował ust czy nakazywał jak się wypada zachować. Potrafimy sami zbudować swój Kraj a wtedy możemy zaprosić do niego każdego w charakterze umiejącego się z szacunkiem odnosić do gospodarza gościa. Tu jest Polska, to Kraj naszych przodków z dominującym systemem wartości, opartym na katolickim etosie społecznym i jeśli ktoś to respektuje jest mile widziany ale nie jako mądrzejszy i organizujący nam na swoją modłę przybysz wrogo i z pogardą nastawiony przybysz pragnący przejąć stery naszego państwa!
Wróć na i.pl Portal i.pl