Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Karol Polejowski w rozmowie z portalem i.pl. "Mówić o Katyniu nigdy za dużo"

Mateusz Zbroja
Mateusz Zbroja
Wideo
od 16 lat
- Mówić o Katyniu nigdy za dużo. Tutaj zawsze musimy bardzo wyraźnie artykułować stan wiedzy, wskazywać na to, że prawda jest znana i docierać z tym także do społeczeństw zachodnich - powiedział w rozmowie z portalem i.pl wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Karol Polejowski. Jak zaznaczył, "trzeba bardzo jasno powiedzieć, że alianci zachodni przedkładali sojusz ze Związkiem Sowieckim w celu rozbicia III Rzeszy nad tragedię, która miała miejsce w roku 1940". 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zbrodnia Katyńska - jak mówiono o niej po II wojnie światowej?

Portal i.pl o to, w jaki sposób przekazywano informację o Zbrodni Katyńskiej po II wojnie światowej postanowił zapytać wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Karola Polejowskiego. Jak zaznaczył rozmówca, z punktu widzenia władz niemieckich upublicznienie tej informacji i zaproszenie międzynarodowej komisji, która się tam udała, a także dopuszczenie polskich obserwatorów, było elementem propagandowej gry.

- Trzeba zacząć ten temat od lat wcześniejszych. Kwestia Zbrodni Katyńskiej była bardzo istotnym czynnikiem kształtowania sytuacji w relacjach pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, między polskim rządem emigracyjnym a Związkiem Sowieckim już po odkryciu grobów, czy po upublicznieniu informacji o grobach przez Niemców. Przede wszystkim należy tu zwrócić uwagę, że z punktu widzenia władz niemieckich upublicznienie tej informacji i zaproszenie międzynarodowej komisji, która się tam udała, a także dopuszczenie polskich obserwatorów było elementem propagandowej gry Goebbelsa. Ta komisja, która w 1943 roku działała w Katyniu, bez żadnych wątpliwości ustaliła datę, kiedy polscy oficerowie zostali rozstrzelani. Nie ulegało wątpliwości, że zbrodni tej dokonali Sowieci. Kiedy Armia Czerwona zajęła te tereny, w sposób oczywisty propaganda uznała, że ten temat nie może zostać bez odpowiedzi. Stworzyli własną komisję, która wydała przeciwne oświadczenie, wskazujące na dokonanie tej zbrodni przez Niemców. Jest to jedno z kłamstw założycielskich PRL-u - powiedział wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

- Można śmiało powiedzieć, że dla komunistów, którzy na bagnetach sowieckich zainstalowali swoją władzę w Polsce, stosunek do Katynia był pewnego rodzaju probierzem wierności dla systemu komunistycznego. Już w latach 1944-1945 komuniści bardzo zdecydowanie wskazują Niemców jako tych, którzy dokonali tej zbrodni. Warto też zaznaczyć, że sprawa katyńska stanęła w Norymberdze. Tam Sowieci starali się ją przypisać Niemcom. Międzynarodowy aspekt mordu katyńskiego był obecny właściwie od początku, od momentu odkrycia grobów. Bardzo wyraźnie należy wskazać na pewną dwoistość czy dychotomię świadomości polskiego społeczeństwa. Pamiętajmy, że w prasie gadzinowej na terenie okupowanym przez Niemców od wiosny 1943 roku publikowano listy osób zidentyfikowanych w Katyniu, podawano szczegóły o tym, co znaleziono przy tych osobach. Ta świadomość w polskim społeczeństwie była. Komuniści polscy, przyjmując narrację sowiecką, która obarczała Niemców za Zbrodnię Katyńską, starali się zaszczepić to przekonanie w polskim społeczeństwie. Właściwie przez cały okres PRL-u widać wysiłki komunistów z jednej strony, a z drugiej właściwie nie dającą się zabić polską świadomość o rzeczywistych sprawcach tego mordu - dodał Karol Polejowski.

Temat Zbrodni Katyńskiej był elementem ścigania i wsadzania do więzień

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił również uwagę, że w okresie stalinowskim temat Zbrodni Katyńskiej był jednym z elementów ścigania i osadzania w więzieniach. Podkreśla, że społeczeństwo polskie starano się zastraszyć za pomocą terroru, tak by przyjęli komunistyczną wersję o Zbrodni Katyńskiej.

- Indoktrynacja zaczynała się już w szkołach, oczywiście do momentu, do którego o tym mówiono. Była narzędziem komunistów do zafałszowania rzeczywistych wykonawców Zbrodni Katyńskiej. Nie ulega wątpliwości, że w okresie stalinowskim, który zamykamy jesienią roku 1956, Zbrodnia Katyńska, czy informacje o tym, że ktoś rozpowszechnia z punktu widzenia komunistów niebezpieczne informacje o Katyniu, a więc o prawdziwych sprawcach, były jednym z elementów ścigania i osadzania w więzieniach przez "bezpiekę". Za wszelką cenę starano się nie tylko metodą propagandową, ale też za pomocą wszechobecnego terroru, zastraszyć polskie społeczeństwo tak, aby zaakceptowało narzuconą wykładnię. Wydawać by się mogło, że po roku 1956 coś tutaj się zmieni, ale te nadzieje były płonne, bo stosunek władz komunistycznych nie mógł być inny niż to, co głosiły władze w Moskwie. Istnieje informacja o tym, że Chruszczow zastanawiał się, czy w pewnym momencie nie powiedzieć prawdy, żeby zrzucić zbrodnię na Stalina, ale do tego nie doszło. Gomułka też był temu przeciwny - powiedział w rozmowie z portalem i.pl prof. Karol Polejowski.

Wiceprezes IPN podkreślił, że o Zbrodni Katyńskiej mówiło się jedynie do pewnego czasu, przekazując, że to Niemcy byli prawdziwymi sprawcami tego mordu. Jak zaznaczył, później sprawa katyńska całkowicie została wymazana z podręczników, i nie wolno było o niej mówić.

- Katyń wypada w ogóle z haseł encyklopedycznych i ta polityka ma swoje odzwierciedlenie w zapisach cenzorskich. Tutaj cenzorzy byli bardzo wyczuleni. Widać w wytycznych, żeby wszelkie informacje, które poddają w wątpliwość kwestie, kto dokonał mordu w Katyniu, czyli Niemcy, wymazywać i to jest oficjalna wykładnia. Nie wolno było dopuszczać do publikacji informacji o odpowiedzialności Sowietów i właściwie ten stan utrzymał się do końca lat osiemdziesiątych, chociaż oczywiście w ostatniej dekadzie PRL widać pewne poluźnienie tego gorsetu, to znaczy Katyń może się pojawiać, ale tylko w aspekcie, że to niemiecka zbrodnia albo bez podawania sprawców. I z tego punktu widzenia działania władz komunistycznych nie przyniosły właściwie żadnego rezultatu, to znaczy polskie społeczeństwo, właściwie poza wąską grupą oddanych reżimowi komunistycznemu, było głęboko przekonane o sprawstwie sowieckim zbrodni w lesie katyńskim - dodaje.

Kościół odegrał ogromną rolę w pamięci o Zbrodni Katyńskiej

Wiceprezes IPN prof. Karol Polejowski podkreślił w rozmowie z portalem i.pl, że bardzo dużą rolę w pamięci o Zbrodni Katyńskiej odegrał Kościół Katolicki. Jak wskazał, pamięć przetrwała również dzięki członkom rodzin, których krewni zginęli w katyńskim lesie od sowieckich kul.

- Warto powiedzieć o nieoficjalnej społecznej pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Ona oczywiście funkcjonowała. Członkowie rodzin których ojcowie, dziadkowie, bracia zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu starali się ich upamiętnić i trzeba bardzo wyraźnie wskazać na rolę Kościoła Katolickiego w Polsce, który pozwalał, aby w kościołach pojawiały się tablice poświęcone oficerom - ofiarom Zbrodni Katyńskiej ze wskazaniem daty rocznej zamordowania, a więc roku 1940. Warto pamiętać, że pod koniec lat 50' XX w. na Powązkach powstała Dolinka Katyńska, czyli symboliczne upamiętnienie ofiar sowieckiej zbrodni. Pamięć społeczna była zupełnie niepodatna na propagandę komunistyczną - wskazuje historyk.

Jak Zbrodnia Katyńska była przedstawiana w szkołach?

Portal i.pl zapytał Karola Polejowskiego o to, w jaki sposób Zbrodnia Katyńska przedstawiana była w szkołach. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej podzielił się z naszym portalem osobistą refleksją na ten temat.

- Urodziłem się mniej więcej w połowie PRL-u, więc doskonale pamiętam to, czego uczono wówczas w szkołach, bo ten system szkolnictwa przeszedłem. W szkole podstawowej właściwie się o tym nie mówiło. Ta sprawa nie trafiała w ogóle na lekcje historii, ale kiedy już byłem w liceum ogólnokształcącym w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, to moja nauczycielka historii wprost mówiła, kto jest sprawcą Zbrodni Katyńskiej. Podziwialiśmy ją za odwagę. Funkcjonował także drugi kanał dystrybucji informacji, czyli rodziny. Wydarzenia wojenne były ważną częścią opowieści rodzinnych, a więc siłą rzeczy pojawiały się informacje o okupacji niemieckiej, ale też o zbrodniach sowieckich, w tym o Katyniu. Warto więc pamiętać, że cały ten społeczny nurt pamięci o Katyniu w okresie PRL-u funkcjonował i się rozwijał. Szczególnie było to widoczne w okresie działania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" - powiedział Karol Polejowski, wskazując, że jednym z celów "Solidarności" było rozliczenie Zbrodni Katyńskiej.

Dlaczego Niemcy wykorzystywali Zbrodnię Katyńską w swojej propagandzie?

W rozmowie z portalem i.pl Karol Polejowski odniósł się również do wykorzystywania Zbrodni Katyńskiej w propagandzie niemieckiej. Zwrócił uwagę, że mord, którego dokonali Sowieci w lesie katyńskim nie był dla aliantów na tyle wystarczający, aby zerwać porozumienie ze Związkiem Sowieckim.

- Z punktu widzenia Niemców odkrycie grobów katyńskich, zostało natychmiast przez Goebbelsa rozegrane propagandowo. Powołano międzynarodową komisję, dopuszczono polskich obserwatorów, o których wspomniałem, mających prawo wybierać dowolne ciało odkryte w grobach, badać je i wydawać opinię. Z punktu widzenia Niemców sprawstwo tej zbrodni było oczywiste, natomiast jej upublicznienie i cała propagandowa akcja, którą Goebbels wokół grobów katyńskich stworzył, przede wszystkim miała na celu doprowadzenie do rozłamów koalicji antyniemieckiej. Tylko że z punktu widzenia aliantów, mówię tutaj o Brytyjczykach czy Amerykanach, Zbrodnia Katyńska i odkrycie grobów w 1943 roku nie była wystarczającym argumentem, aby zerwać sojusz ze Związkiem Sowieckim. Trzeba bardzo jasno powiedzieć, że alianci zachodni przedkładali sojusz ze Związkiem Sowieckim w celu rozbicia III Rzeszy nad tragedię, która miała miejsce w roku 1940. Tutaj goebbelsowska próba wykorzystania Zbrodni Katyńskiej w celu rozbicia koalicji antyniemieckiej zupełnie się nie powiodła - powiedział Karol Polejowski.

- Ale jest też drugi aspekt, to znaczy reakcja rządu polskiego w Londynie, który poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy. Zostało to wykorzystane przez Stalina do zerwania stosunków dyplomatycznych. Oskarżył on rząd Polski w Londynie o pójście ręka w rękę z Niemcami, co oczywiście było absurdalnym zarzutem, ale z punktu widzenia polityki sowieckiego przywódcy był to pretekst bardzo dobry do tego, aby relacje z polskim rządem w Londynie zerwać - dodał wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Czy współcześnie są środowiska, które poddają w wątpliwość Zbrodnię Katyńską i jej rzeczywistych sprawców?

Portal i.pl zapytał wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej również o to, czy dziś są jeszcze obecne środowiska, które próbują podważać temat Zbrodni Katyńskiej lub rzeczywistych sprawców mordu, którego Sowieci dokonali na polskich generałach.

- Prawda o Katyniu nie podlega żadnej dyskusji wśród historyków w Polsce, ale też na Zachodzie. Chociaż trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie oznacza, że istnieje absolutny konsensus w tej sprawie. Przypomnijmy sobie, że Władimir Putin określił rozpad Związku Sowieckiego jako jedną z największych katastrof geopolitycznych świata XX wieku i w swojej polityce zmierza, co widać bardzo wyraźnie, do odbudowy imperium rosyjskiego. A to wymaga oczywiście gloryfikacji Związku Sowieckiego jako emanacji imperializmu rosyjskiego. Widzimy w Rosji twierdzenia, jakoby to Niemcy dokonali zbrodni. Podważa się w ten sposób, po pierwsze ustalenia historyków, a po drugie fakt przyznania już niegdyś przez rząd rosyjski, że to jest zbrodnia dokonana przez NKWD - powiedział w rozmowie z portalem i.pl wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

- Mówić o Katyniu nigdy za dużo. Tutaj zawsze musimy bardzo wyraźnie artykułować stan wiedzy, wskazywać na to, że prawda jest znana i docierać z tym także do społeczeństw zachodnich, ponieważ trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że propaganda rosyjska w społeczeństwach zachodnich ma pewien posłuch. Widać to w nastawieniu części środowisk, szczególnie lewicowych w Europie Zachodniej, chociażby tam, gdzie wprost broni się armii sowieckiej i powtarza się tezy o jej wyzwoleńczym marszu na Zachód i o pokonaniu Niemiec. Oczywiście armia sowiecka u boku aliantów pokonała III Rzeszę, ale dla takich krajów jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina to wcale nie oznaczało wyzwolenia. W Polsce jest oczywiste, kto dokonał Zbrodni Katyńskiej. Natomiast na Zachodzie w dalszym ciągu musimy o tym mówić. Jest to szczególnie istotne, bo rewizjonizm historyczny zdobywa tam, czasami dla nas w sposób niezrozumiały, posłuch i i zrozumienie - dodał prof. Karol Polejowski

Polecjaka Google News - Portal i.pl
od 16 lat

rs

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 27

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Awer
Jesli juz jest mowa o ludobojstwie. Jesli zabicie 22 tysiecy Polakow jest ludobojstwem , to czy zabicie przez USA i Anglie 75 tysiecy niemieckich cywilow w Dreznie przez 48 godzinne bombardowanie tego miasta krotko przed zakonczeniem wojny nie jest ludobojstwem ?

Zrzucenie bomb atomowych przez USA na duze japonskie miasta i zabicie setek tysiecy cywilow nie jest ludobojstwem ?Turcy zabili 2 miliony armenczykow i o ludobojstwie nie chca slyszec a i USA i UNia nie robi z tegp powodu afery ,bo sie boja !
J
JAN
14 kwietnia, 9:12, Darek:

Czytając wpisy poniżej ogarnia mnie przerażenie. Z Waszych kłótni cieszą się tylko nasi wrogowie, a są nimi od wieków Rosja i Niemcy. Zawsze w historii, kiedy Polacy byli skłóceni kończyło się to dla nas źle. Nie rozumiecie, że tylko zjednoczeni jesteśmy silni? Nie rozumiecie, że za obecną polaryzacją polskiego społeczeństwa stoją Rosja i Niemcy. Możemy, a nawet powinniśmy się różnić, powinniśmy dyskutować ale nie nienawidzić się nawzajem. To prędzej, czy później doprowadzi Polskę do katastrofy. Na to liczą i na to czekają nasi wschodni i zachodni sąsiedzi. Historia nas tego uczy, a jest ona najlepszą nauczycielką.

Drogi Darku, z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie i przyjaźni a nie poszczekiwać jak Burek zza płotu. O tym co się stało wiedzą praktycznie wszyscy. Tylko czy to ma wpływać na życie narodu w którymś pokoleniu później bardziej niż zapalenie świeczki i chwila zadumy? Jeżeli nie potrafimy zrozumieć słów poety - " świat wam nie odda idąc wstecz zniknionych mar szeregu..." to czy jesteśmy godni by myśleć o mądrej przyszłości kraju i narodu? I dlatego nie stawiaj sąsiadów na pozycji wrogów, bo przyniesie to skutek podobny do tej szczekaniny poniżej.

D
Darek
Czytając wpisy poniżej ogarnia mnie przerażenie. Z Waszych kłótni cieszą się tylko nasi wrogowie, a są nimi od wieków Rosja i Niemcy. Zawsze w historii, kiedy Polacy byli skłóceni kończyło się to dla nas źle. Nie rozumiecie, że tylko zjednoczeni jesteśmy silni? Nie rozumiecie, że za obecną polaryzacją polskiego społeczeństwa stoją Rosja i Niemcy. Możemy, a nawet powinniśmy się różnić, powinniśmy dyskutować ale nie nienawidzić się nawzajem. To prędzej, czy później doprowadzi Polskę do katastrofy. Na to liczą i na to czekają nasi wschodni i zachodni sąsiedzi. Historia nas tego uczy, a jest ona najlepszą nauczycielką.
R
Rycerz Niepokalanej
14 kwietnia, 07:08, ab:

Zażydzone media chcąc nas skłócić wmawiają gojom nawet to, że zbrodni w Katyniu dokonali Rosjanie a nie żydzi z NKWD. Podobną taktykę stosuje zło przypisując Polakom odpowiedzialność za Holokaust żydów. Czyste ZŁO rozgrywa gojów jak chce.

Przypomnienie: Izraelska gazeta "Maariv" z 21 lipca 1971 r. wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry. "Żydowski major w tajnej sowieckiej służbie (NKWD) i inni oficerowie przyznali mi się, że okrutnie zamordowali 12 tys. polskich oficerów w lesie katyńskim po wybuchu II wojny światowej."

Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, że Zbrodnia Katyńska to ciąg dalszy tej potwornej zbrodni ludobójstwa gojów:

Żydowska Rewolucja z 1917 r. była największym w dziejach świata LUDOBÓJSTWEM gojów (w samej Rosji prawie 60 mln ofiar). ZŁY wymordował w carskiej Rosji całą elitę, wszystkich okradanych wraz z rodzinami, likwidując przy okazji konkurencję na wiele pokoleń - odcinając głowę od tułowia Narodu.

Mój mały śmieciu, istotnie, w lewicowaych [wulgaryzm]ch społecznych było stosunkowo wielu Żydów. A wiesz, dlaczego? Ano dlatego, że podobne Tobie śmieci dyskryminowało Bogu ducha winnych ludzi z powodu ich narodowości. Partie lewicowe to było jedyne środowisko, które mogło bronić praw ludzi, którym prawackie śmieci odmawiały praw obywatelskich, prawa do nauki, a nawet prawa do życia. Tak, tak. W Polsce też zdarzały się morderstwa Żydów po prostu dlatego, że byli Żydami. Gdyby nie Sanacja, ONR i endecja - nie byłoby tego, co prawactwo nazywa "żydokomuną".

a
ab
Zażydzone media chcąc nas skłócić wmawiają gojom nawet to, że zbrodni w Katyniu dokonali Rosjanie a nie żydzi z NKWD. Podobną taktykę stosuje zło przypisując Polakom odpowiedzialność za Holokaust żydów. Czyste ZŁO rozgrywa gojów jak chce.

Przypomnienie: Izraelska gazeta "Maariv" z 21 lipca 1971 r. wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry. "Żydowski major w tajnej sowieckiej służbie (NKWD) i inni oficerowie przyznali mi się, że okrutnie zamordowali 12 tys. polskich oficerów w lesie katyńskim po wybuchu II wojny światowej."

Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, że Zbrodnia Katyńska to ciąg dalszy tej potwornej zbrodni ludobójstwa gojów:

Żydowska Rewolucja z 1917 r. była największym w dziejach świata LUDOBÓJSTWEM gojów (w samej Rosji prawie 60 mln ofiar). ZŁY wymordował w carskiej Rosji całą elitę, wszystkich okradanych wraz z rodzinami, likwidując przy okazji konkurencję na wiele pokoleń - odcinając głowę od tułowia Narodu.
H
Herodot
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 22:12, gosc:

Zjebo-kretynie, debilem ?

No no widać porządna komunistyczna edukacja, ale to nic w porównaniu do tych wynurzeń o wyższości komunizmu chyba nad wszystkim.

Takie brednie jakie opowiadasz owszem były propagowane ale jeszcze przed śmiercią stalina gdy stalin kopnął w kalendarz komuchy zrobili czystki i się okazało że stalin już nie taki święty i tak mniej więcej co dekadę były kolejne roztopy aż cały ten komunizm zdechł pod własnym ciężarem.

Te państwa i narody które doświadczyły komunizmu jakoś nie tęsknią i robią wszystko by nie mieć z ruskimi żadnych interesów i nawet tania ropa czy gaz nie mówiąc o ideologii.

Zatrzymałeś się ze swoją ideologią w latach 50

Ciekawi mnie co sądzisz o putinie to komunista czy kapitalista ?

13 kwietnia, 23:06, Herodot:

To, że on jest rąbnięty nie zmienia faktu, że dzięki socjalizmowi w Polsce powojennej dokonał się gigantyczny postęp. Przedwojenna junta wojskowa Piłsudskiego nie robiła w tych sprawach nic, za to rządziła takimi metodami, że radzieckie nie były dla Polaków niczym nadzwyczajnym. Cenzura, brutalne nacjonalizacje fabryk, zamykanie opozycji do więzień - to wszystko było przed wojną. Ludzie, którzy przeżyli Sanację jakoś za nią nie tęsknili.

13 kwietnia, 23:18, Tylko pytam:

Uważa Pan, że gdyby powojenna Polska była w zachodniej strefie wpływów, bez darów ZSRR... była by bardziej czy mniej rozwiniętym krajem?

Mniej. Byłaby pełna biedaków bez wykształcenia. Twoje pytanie jest skrajnie uproszczone, żeby nie rzec sprymitywizowane, ale podobnie uproszczona odpowiedź jest taka, że gdyby do władzy powróciły takie rządy, jak przed wojną, to po prostu nic by się społecznie w Polsce nie zmieniło, ponieważ to była (chociaż to fraza zużyta propagandowo, ale faktycznie prawdziwa) - Polska panów.

H
Herodot
13 kwietnia, 23:44, Margo Reka:

W Katyniu powstał piękny cmentarz dokonano ekshumacji i godnie pochowano ofiary. Pytam się kiedy wreszcie zaczniecie się upominać o 200 tysięcy wyrżnietych Polakach przez Ukraincow. Nie macie honoru że to bestialstwo ukraińskie jest zamiatane pod dywan przez obcą władzę ktora nami rządzi a przez dziennikarzy i historyków skazywana na zapomnienie. Wstyd!!!

Zieeeewww...

K
Komunista
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 22:12, gosc:

Zjebo-kretynie, debilem ?

No no widać porządna komunistyczna edukacja, ale to nic w porównaniu do tych wynurzeń o wyższości komunizmu chyba nad wszystkim.

Takie brednie jakie opowiadasz owszem były propagowane ale jeszcze przed śmiercią stalina gdy stalin kopnął w kalendarz komuchy zrobili czystki i się okazało że stalin już nie taki święty i tak mniej więcej co dekadę były kolejne roztopy aż cały ten komunizm zdechł pod własnym ciężarem.

Te państwa i narody które doświadczyły komunizmu jakoś nie tęsknią i robią wszystko by nie mieć z ruskimi żadnych interesów i nawet tania ropa czy gaz nie mówiąc o ideologii.

Zatrzymałeś się ze swoją ideologią w latach 50

Ciekawi mnie co sądzisz o putinie to komunista czy kapitalista ?

13 kwietnia, 23:06, Herodot:

To, że on jest rąbnięty nie zmienia faktu, że dzięki socjalizmowi w Polsce powojennej dokonał się gigantyczny postęp. Przedwojenna junta wojskowa Piłsudskiego nie robiła w tych sprawach nic, za to rządziła takimi metodami, że radzieckie nie były dla Polaków niczym nadzwyczajnym. Cenzura, brutalne nacjonalizacje fabryk, zamykanie opozycji do więzień - to wszystko było przed wojną. Ludzie, którzy przeżyli Sanację jakoś za nią nie tęsknili.

13 kwietnia, 23:18, Tylko pytam:

Uważa Pan, że gdyby powojenna Polska była w zachodniej strefie wpływów, bez darów ZSRR... była by bardziej czy mniej rozwiniętym krajem?

Afganistan, Pakistan, Indie, Nigeria, Bangladesz, Somalia, Brazylia, Haiti etc - tam nigdy nie było "daru" ZSRR, od zawsze były to kraje pod wpływem zachodu i jak są rozwinięte to każdy wie.

Zresztą przed wojną w Polsce nie było komunizmu, polska była ostoją kapitalizmu, wolności i swobód gospodarczych:

https://twojahistoria.pl/2017/10/01/szesc-milionow-glodujacych-jak-naprawde-wygladalo-zycie-zwyklych-polakow-w-ii-rzeczpospolitej/

M
Margo Reka
W Katyniu powstał piękny cmentarz dokonano ekshumacji i godnie pochowano ofiary. Pytam się kiedy wreszcie zaczniecie się upominać o 200 tysięcy wyrżnietych Polakach przez Ukraincow. Nie macie honoru że to bestialstwo ukraińskie jest zamiatane pod dywan przez obcą władzę ktora nami rządzi a przez dziennikarzy i historyków skazywana na zapomnienie. Wstyd!!!
J
Jaszczurka
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 21:47, Andrzej:

Towarzyszu. Znów Wam o lekach nikt nie przypomniał!

13 kwietnia, 22:16, Herodot:

No ale to ostatnie to jest akurat stuprocentowa prawda historyczna. Tylko IPN się tym nie lubi chwalić.

To prawda. IPN powinien wysyłać przypomnienia o lekach czerwonym i brunatnym ( w skrócie lewym).

T
Tylko pytam
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 22:12, gosc:

Zjebo-kretynie, debilem ?

No no widać porządna komunistyczna edukacja, ale to nic w porównaniu do tych wynurzeń o wyższości komunizmu chyba nad wszystkim.

Takie brednie jakie opowiadasz owszem były propagowane ale jeszcze przed śmiercią stalina gdy stalin kopnął w kalendarz komuchy zrobili czystki i się okazało że stalin już nie taki święty i tak mniej więcej co dekadę były kolejne roztopy aż cały ten komunizm zdechł pod własnym ciężarem.

Te państwa i narody które doświadczyły komunizmu jakoś nie tęsknią i robią wszystko by nie mieć z ruskimi żadnych interesów i nawet tania ropa czy gaz nie mówiąc o ideologii.

Zatrzymałeś się ze swoją ideologią w latach 50

Ciekawi mnie co sądzisz o putinie to komunista czy kapitalista ?

13 kwietnia, 23:06, Herodot:

To, że on jest rąbnięty nie zmienia faktu, że dzięki socjalizmowi w Polsce powojennej dokonał się gigantyczny postęp. Przedwojenna junta wojskowa Piłsudskiego nie robiła w tych sprawach nic, za to rządziła takimi metodami, że radzieckie nie były dla Polaków niczym nadzwyczajnym. Cenzura, brutalne nacjonalizacje fabryk, zamykanie opozycji do więzień - to wszystko było przed wojną. Ludzie, którzy przeżyli Sanację jakoś za nią nie tęsknili.

Uważa Pan, że gdyby powojenna Polska była w zachodniej strefie wpływów, bez darów ZSRR... była by bardziej czy mniej rozwiniętym krajem?

B
Brunatny Towarzysz z NRD
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 22:12, gosc:

Zjebo-kretynie, debilem ?

No no widać porządna komunistyczna edukacja, ale to nic w porównaniu do tych wynurzeń o wyższości komunizmu chyba nad wszystkim.

Takie brednie jakie opowiadasz owszem były propagowane ale jeszcze przed śmiercią stalina gdy stalin kopnął w kalendarz komuchy zrobili czystki i się okazało że stalin już nie taki święty i tak mniej więcej co dekadę były kolejne roztopy aż cały ten komunizm zdechł pod własnym ciężarem.

Te państwa i narody które doświadczyły komunizmu jakoś nie tęsknią i robią wszystko by nie mieć z ruskimi żadnych interesów i nawet tania ropa czy gaz nie mówiąc o ideologii.

Zatrzymałeś się ze swoją ideologią w latach 50

Ciekawi mnie co sądzisz o putinie to komunista czy kapitalista ?

13 kwietnia, 22:34, Komunista:

Ty zjeвo-кretynie nawet nie wiesz co to jest komunizm a co to kapitalizm, więc nie zadawaj pytania co sądze o Putinie czy to kapitalista czy komunista.

13 kwietnia, 22:36, Komunista:

Jako komunista jeszcze do niedawna tłumaczyłem takim zjeвo-кretynom jak ty o co sie rozchodzi w komunizmie a o co w kapitalizmie, ale pomiędzy Bugiem a Odrą są takie zjeвy, że ręce opadają i mój chomik prędzej ogarnie te sprawy.

Chomik, z jego wrodzonym intelektem na poziomie... chomika faktycznie może "łykać" Pańskie fantazje.

H
Herodot
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 22:12, gosc:

Zjebo-kretynie, debilem ?

No no widać porządna komunistyczna edukacja, ale to nic w porównaniu do tych wynurzeń o wyższości komunizmu chyba nad wszystkim.

Takie brednie jakie opowiadasz owszem były propagowane ale jeszcze przed śmiercią stalina gdy stalin kopnął w kalendarz komuchy zrobili czystki i się okazało że stalin już nie taki święty i tak mniej więcej co dekadę były kolejne roztopy aż cały ten komunizm zdechł pod własnym ciężarem.

Te państwa i narody które doświadczyły komunizmu jakoś nie tęsknią i robią wszystko by nie mieć z ruskimi żadnych interesów i nawet tania ropa czy gaz nie mówiąc o ideologii.

Zatrzymałeś się ze swoją ideologią w latach 50

Ciekawi mnie co sądzisz o putinie to komunista czy kapitalista ?

To, że on jest rąbnięty nie zmienia faktu, że dzięki socjalizmowi w Polsce powojennej dokonał się gigantyczny postęp. Przedwojenna junta wojskowa Piłsudskiego nie robiła w tych sprawach nic, za to rządziła takimi metodami, że radzieckie nie były dla Polaków niczym nadzwyczajnym. Cenzura, brutalne nacjonalizacje fabryk, zamykanie opozycji do więzień - to wszystko było przed wojną. Ludzie, którzy przeżyli Sanację jakoś za nią nie tęsknili.

H
Herodot
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

13 kwietnia, 21:47, Andrzej:

Towarzyszu. Znów Wam o lekach nikt nie przypomniał!

No ale to ostatnie to jest akurat stuprocentowa prawda historyczna. Tylko IPN się tym nie lubi chwalić.

g
gosc
13 kwietnia, 12:31, Do Komunisty:

Oczywiście że nie jesteś Rosjaninem tylko Komunistą i wszystko to co piszesz (kopiuj, wklej) jest zrozumiałe tylko dla innego Komunisty.

Jak sam widzisz twoje kopiowanie i wklejanie na nikim nie robi wrażenia, może po za zdziwieniem twojego głupiego uporu.

A już najbardziej dziwi twoja nadzieja że swoimi wklejaniami kogokolwiek przekonasz.

Dzisiejsza młodzież ma unikatową okazję zobaczyć jak zachowuje się rasowy Komunista bo nie prawdą jest że Komuniści wymarli lub że podobno w cale ich nie było, jesteś jak dinozaur który nie wiedzieć czemu się uchował.

Pisz dalej ale już nie wklejaj chodzi o to aby młodzież miała więcej informacji na temat tzw. Komunisty może ktoś zechce napisać pracę dyplomową ale potrzeba więcej informacji.

13 kwietnia, 14:01, Komunista:

Komunizm to pojęcie naukowe, a że polskie zjeвy nigdy nie grzeszyły inteligencją to i do komunizmu będą miały niechęć.

13 kwietnia, 14:20, gosc:

Chyba nie obraziłeś się że nazwałem cię Komunistą ?

Ale kontynuuj o tych pojęciach naukowych na temat Komunizmu.

Ty zawsze byłeś Komunistą czy coś sprawiło że doznałeś olśnienia świadomości klasowej ?

Wspomniałeś o inteligencji z tego co pamiętam to WY zaczęliście walkę właśnie ze swoją inteligencją, pierwsze mordy skupiły się na ludziach wykształconych i świadomych waszego prostactwa.

Robienie zarzutu że jak ich nazwałeś "polskie [wulgaryzm]" nie grzeszyły inteligencją to raczej zaleta niż wada w końcu WY swoich intelektualistów dawno się pozbyliście.

Jak widzisz Komunisto jest wiele rzeczy do wyjaśnienia a młodzi chętnie posłuchają.

13 kwietnia, 14:34, Komunista:

Polski zjeвo-кretynie, to dzięki komunizmowi narzuconemu przez Stalina polacy mieli dostęp do edukacji na kązdym poziomie, przez co zniesiono analfabetyzm, wyktszałcono inżynierów, lekarzy, prawników oraz wykwalifikowanych robotników. Tak więc te twoje z duрy wzięte dеbilizmy, że Stalin likwidował inteligencję wsadź sobie z powrotem do duру.

Komuniści wprowadzili obowiązek edukacji i znieśli analfabetyzm a polski zjeвo-кretyn , że komuniści niszczyli inteligencję. I weź tu gadaj z takim dеbilem...;((((((

Zjebo-kretynie, debilem ?

No no widać porządna komunistyczna edukacja, ale to nic w porównaniu do tych wynurzeń o wyższości komunizmu chyba nad wszystkim.

Takie brednie jakie opowiadasz owszem były propagowane ale jeszcze przed śmiercią stalina gdy stalin kopnął w kalendarz komuchy zrobili czystki i się okazało że stalin już nie taki święty i tak mniej więcej co dekadę były kolejne roztopy aż cały ten komunizm zdechł pod własnym ciężarem.

Te państwa i narody które doświadczyły komunizmu jakoś nie tęsknią i robią wszystko by nie mieć z ruskimi żadnych interesów i nawet tania ropa czy gaz nie mówiąc o ideologii.

Zatrzymałeś się ze swoją ideologią w latach 50

Ciekawi mnie co sądzisz o putinie to komunista czy kapitalista ?

Wróć na i.pl Portal i.pl