Lewica Razem. Zobacz program partii, jakie ma poglądy i co proponuje wyborcom

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
„Zdrowie ponad zyski” to punkt programu Lewicy Razem opisujący kwestie zdrowia publicznego
„Zdrowie ponad zyski” to punkt programu Lewicy Razem opisujący kwestie zdrowia publicznego Lukasz2, CC0, via Wikimedia Commons
Lewica Razem to ugrupowanie o poglądach socjaldemokratycznych i proeuropeistycznych, które wyróżnia się wyrazistymi stanowiskami w różnych sprawach istotnych dla obywateli. W opublikowanym przez tę partię programie wyborczym można znaleźć liczne odniesienia do polityki krajowej i samorządowej, jak i uzyskać informacje na temat podejścia jej członków do polityki zagranicznej, w tym tej dotyczącej Rosji.

Polityka krajowa Lewicy Razem

Ustrój i sądownictwo

Lewica Razem program w zakresie ustroju i sądownictwa ma bardzo szczegółowy. Centralnym punktem jest demokratyzacja procesu wyborczego. Działacze tego ugrupowania chcą wprowadzić system Pojedynczego Głosu Przechodniego (tzw. STV). Obywatele będą w jego ramach głosować na osoby, a jednocześnie zapewniona będzie reprezentacja mniejszości.

Istotne rozwiązania proponowane przez Lewicę Razem to także ograniczenie kadencji parlamentarzystów do maksymalnie dwóch (tj. do 8 lat) oraz wprowadzenie zasady, że wniosek o referendum w określonym temacie, podpisany przez minimum 500 tys. obywateli nie może zostać zignorowany przez parlament.

Nowe postulaty przedstawiono na konwencji 16 września

Jeśli chodzi o samych posłów, ich wynagrodzenie ma być z kolei ograniczone do trzykrotności płacy minimalnej. Ponadto Lewica Razem chce znacznie zmodyfikować system finansowania partii politycznych. W jego ramach mają one otrzymywać fundusze celowe na wynajem biur, zatrudnienie niewielkiej liczby pracowników, publikację materiałów informacyjnych i wyborczych oraz ekspertyzy programowe. W takim systemie komercyjne spoty i płatne billboardy będą opłacane wyłącznie z funduszów własnych poszczególnych ugrupowań.

Istotne rozwiązania promowane przez Lewicę Razem dotyczą także policji. To ugrupowanie chce wprowadzić demokratyczne mechanizmy kontroli i prewencji nadużyć funkcjonariuszy. Celem Lewicy Razem jest ponadto współpraca służb mundurowych z pracownikami pomocy społecznej. Pozwoli to na odpowiednie reagowanie w sytuacjach krytycznych już na etapie pierwszej interwencji.

Jeśli chodzi o sądownictwo, program Lewicy Razem przewiduje głęboką reformę. Jej działacze popierają modyfikację przepisów o Sądzie Najwyższym, która pozwoliłaby na zdobycie w najbliższej przyszłości środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Wybory na żywo! Zobacz naszą relację wyborczą

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Polityka społeczna

Polityka społeczna to także istotny punkt programu Lewicy Razem. Najważniejsze rozwiązania w tej kwestii proponowane przez to ugrupowanie to:

 1. Stworzenie państwowego programu budowy mieszkań pod wynajem.
 2. Zakaz eksmisji na bruk i do pomieszczeń, które nie nadają się do zamieszkania.
 3. Ustanowienie wysokości płacy minimalnej na umowie o pracę na poziomie 2/3 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
 4. Zlikwidowanie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego pozwalającego na unikanie przez pracodawców wypłacania nadgodzin.
 5. Wprowadzenie jawności płac.
 6. Doprowadzenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłku chorobowego do 100 proc. płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami.
 7. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych na terenach dotkniętych silnym bezrobociem i ubóstwem.
 8. Wprowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych w każdej gminie.
 9. Podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z zasiłków rodzinnych, do poziomu wyższego niż minimum egzystencji.
 10. Przeniesienie obowiązku ścigania osób uchylających się od płacenia alimentów na państwo.
 11. Zapewnienie miejsca w przedszkolach i żłobkach wszystkim dzieciom – w tym także, jeśli chodzi o opiekę popołudniową i weekendową.
 12. Wprowadzenie jednolitego, 480-dniowego urlopu rodzicielskiego, który będzie dzielony po równo pomiędzy rodziców.

Program polityki społecznej Lewicy Razem jest zatem bardzo szeroki i uwzględnia potrzeby różnych grup wyborców. To dlatego to ugrupowanie cieszy się niesłabnącą popularnością.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

W kwestii przedsiębiorczości Lewica Razem postuluje wprowadzenie zasady, że każda firma może skorzystać z dodatkowych środków publicznych, ale tylko wtedy, gdy przestrzega praw pracowniczych i zapewnia dobre warunki pracy. To ugrupowanie sprzeciwia się jednocześnie niekorzystnym porozumieniom handlowym (którego przykładem jest CETA między UE a Kanadą stwarzająca dobra przywileje dla korporacji, co utrudnia rozwój przemysłu, a nawet zagraża demokracji).

Lewica Razem chce przeprowadzić również pewne zmiany w podatkach, które, jej zdaniem, sprawią, że będą one sprawiedliwe. Mają one dotyczyć m.in.:

 • Modyfikacji progresywnej skali podatkowej od dochodów osób fizycznych, aby najwyższe podatki płacili milionerzy.
 • Zniesienia górnej granicy dochodu, od której odprowadzane są składki emerytalne.
 • Zlikwidowania przywileju płacenia podatku liniowego przez przedsiębiorców.
 • Wprowadzenia progresywnego podatku dla firm, który pozwoli na rozkręcenie biznesu przez młode i mniejsze firmy będące na rynku stosunkowo krótko i nieosiągające wysokich dochodów, co uprawniałyby je do odprowadzania jak najniższego podatku.
 • Zlikwidowanie przywilejów podatkowych firm działających w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych oraz Kościołów i związków wyznaniowych.
 • Ujednolicenie systemu interpretacji prawa podatkowego tak, by nie ponosić dodatkowych kosztów.

W kwestiach gospodarczych członkowie Lewicy Razem postawili sobie za cel stworzenie nowych miejsc w przemyśle przez stworzenie funduszu celowego, który będzie inwestować w nowoczesne pod względem technologicznym rozwiązania. To ugrupowanie sprzeciwia się jednocześnie podnoszeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zdaniem działaczy Lewicy Razem droższe kredyty bankowe i ich substytuty wpływają na wzrost kosztów finansowania się firm i inwestycji. Mogą także doprowadzić do pojawienia się dużych nierówności w poziomie życia w związku z obarczeniem dodatkowymi kosztami kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie w banku na zakup mieszkania.

POZNAJ PROGRAM INNYCH PARTII:
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska
Konfederacja
Polskie Stronnictwo Ludowe
Ruch Polska 2050

Edukacja

Edukacja jest ważnym punktem programu Lewicy Razem. Świadczy o tym fakt, że działacze tego ugrupowania chcą zwiększenia na ten cel nakładów do 6% PKB. Pensje nauczycieli mają być w związku z tym powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce krajowej, a ponadplanowy czas pracy – rozliczany w formie nadgodzin doliczanych do wypłaty. Celem Partii Lewica Razem jest również bezpłatny i równy dostęp do wszystkich wysokiej jakości podręczników, materiałów i narzędzi do nauki, bez względu na poziom nauczania.

Lewica Razem popiera też dotowane z budżetu państwa pełnowartościowe posiłki wraz z zapewnieniem odpowiednich warunków do ich spożycia w każdej placówce oświatowej dzięki stworzeniu stołówek. To ugrupowanie akceptuje oprócz tego wsparcie socjalne dla studentów. Jej działacze postulują m.in. podniesienie dochodu uprawniającego do stypendium do poziomu 100% minimum socjalnego oraz zwiększenie wsparcia dla osób pochodzących spoza dużych miast, szczególnie w kwestii dostępności akademików.

To jednak nie wszystkie propozycje tego ugrupowania w zakresie edukacji. Postuluje ono również o to, by klasy w szkołach zostały ograniczone do maksymalnie 20 osób, a we wszystkich placówkach była wprowadzona profesjonalna opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz obowiązkowe szkolenia antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla kadry.

Zdaniem działaczy Lewicy Razem w miejsce lekcji wychowania do życia w rodzinie powinien być wprowadzony szeroki program edukacji seksualnej prowadzony przez wykwalifikowany personel. Zajęcia szkolne mają ponadto obejmować edukację klimatyczną, naukę o prawach pracowniczych i wychowania obywatelskiego oraz kwestie związane z profilaktyką uzależnień.

Zdrowie

Kwestie zdrowia publicznego zostały opisane w programie Lewicy Razem w punkcie „Zdrowie ponad zyski”. Podstawowym punktem wyjścia jest podniesienie nakładów na służbę zdrowia tak, by nowoczesne leczenie było dostępne dla wszystkich obywateli. Lewica Razem zapowiada, że będzie dążyć do podniesienia pensji pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i innych osób wykonujących zawody medyczne.

Lewica Razem postuluje ponadto zwiększenie dostępności zawodu lekarza poprzez poszerzenie liczby miejsc na specjalizacjach. Zamierzeniem tego ugrupowania jest ponadto przywrócenie opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej oraz obowiązkowych szczepień w szkołach. W obliczu sytuacji postpandemicznej działacze Lewicy Razem postulują także wzmocnienie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Lewica Razem akceptuje ponadto pełną refundację środków antykoncepcyjnych i zabiegów in vitro. Popiera także dopuszczalność aborcji na żądanie ciężarnej, do co najmniej 12. tygodnia ciąży. To jednak nie wszystko w kwestii zdrowia. Intrygującym punktem programu Lewicy Razem jest bowiem legalizacja marihuany i odejście od karania za zażywanie substancji psychoaktywnych.

Środowisko

Program dotyczący środowiska został opisany w punkcie programu Lewicy Razem „Zielona transformacja dla przyszłości”. Zgodnie z nim to ugrupowanie chce, by Polska do 2050 r. osiągnęła neutralność węglową. W tym celu zamiast paliw kopalnych ma być wprowadzony tzw. miks energetyczny oparty na energii ze źródeł odnawialnych oraz energii jądrowej.

Ważnym punktem programu dla środowiska jest także wyeliminowanie smogu i nadanie priorytetu ciepłu systemowemu. W tym celu mają być wprowadzone powszechne i finansowane publicznie bezpłatne programy rozwoju ciepłownictwa, docieplania budynków mieszkalnych oraz rozwoju transportu zbiorowego. W krajowej polityce środowiskowej to ugrupowanie chce ponadto:

 • Zapewnić humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych i domowych przez dostosowanie zasad łowiectwa do celów ochrony przyrody i zapewnienie wysokich odszkodowań za szkody rolnicze ze strony zwierząt.
 • Zwiększyć obszar Polski objęty skutecznymi formami ochrony przyrody, w tym parków narodowych.
 • Wdrożyć kompleksowe programy przystosowania się do zmian klimatu oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Polityka Lewicy Razem względem samorządów[/sc

Otwarcie lokali wyborczych za:

Otwarcie lokali wyborczych za:

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 27

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze!
Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

A
Andrzej
Na Lewice nie będziemy głosować ,bo tam jest duzo komunstów
P
Piast Kołodziej
kawiorowa lewizna to komunistyczny pomiot nie warty splunięcia. My uczciwi Polacy w 2023r usuniemy z polskiej polityki totalnie patologiczną opozycję , a wtedy zamknie rozwrzeszczane mordy jej zdegenerowany elektorat
G
Gość
Ze spółką VFS — to pośrednik wizowy — ambasada RP w Indiach zawarła umowę już 19 listopada 2019 r. Jej koszt opiewa na 1 mln euro. Przedmiotem umowy jest m.in. świadczenie przez firmę VFS usług przyjmowania wniosków wizowych. Zastrzeżenia budzą informacje o nadużyciach przy procedowaniu wniosków i ustalaniu kolejek do ich rozpatrzenia.

W myśl przepisów w ramach umowy zawartej z usługodawcą zewnętrznym można powierzyć mu planowanie terminów wizyt osób ubiegających się o wizy w konsulacie. To oznacza, że firmy pośredniczące mogą same ustalać kolejki do przyjęcia wniosków.”

„W umowie czytamy, że firma pośrednicząca w Indiach może pobierać prowizję 8,90 euro od każdego wnioskującego o wizę. Ale na czarnym rynku, agencje zewnętrzne, za "wejście w kolejkę" żądały nawet 75 tys. rupii — czyli około 4 tys. zł.”

„Informacje te potwierdzają listy polskich pracodawców, w których informowali ministra Zbigniewa Raua m.in. o problemach z agencjami, które żądały od pracowników z Indii, zaproszonych przez polskie firmy, gigantycznych łapówek. W liście z 14 lipca 2023 r. Konfederacja Lewiatan pisała do Marcina Jakubowskiego, dyrektora departamentu konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o działaniach zewnętrznych agencji do blokowania miejsc w kolejkach.

O procederze miał wiedzieć wydział konsularny Ambasady RP w Nowym Delhi, o czym w liście informuje dyrektor Konfederacji Lewiatan, cytując odpowiedź ambasady: „Jesteśmy świadomi, że istnieją agenci, którzy działają w ten sposób”.”

„— Ambasada RP lub firma VFS puszczają nieoficjalne informacje, że danego dnia będzie na przykład 40 wolnych slotów do złożenia wniosków wizowych. Cały problem polega na tym, że te informacje wyciekają najpierw do pośredników, agencji działających na czarnym rynku, które jako pierwsze zajmują wszystkie wolne miejsca, a następnie sprzedają je za kwotę 50 — 75 000 rupii (2,6 — 4 tys. zł).

Przypomnijmy, że osoba, która ma zezwolenie na pracę w Polsce dopiero po "odkupieniu" terminu, może udać się do konsulatu. Oczywiście — słono opłacane miejsca w kolejce wcale nie gwarantują otrzymania polskiej wizy.

Koszt złożenia wniosku to 80 euro. Nieczęsto za pierwszym razem udaje się otrzymać wizę. Dopiero druga albo trzecia próba skutkuje decyzją pozytywną. Za każdym razem pobierana jest opłata 80 euro. Ambasada pozwala na zmianę danych osoby, która zarezerwowała miejsce termin na dane innej osoby — dlatego cały podejrzany proceder prowadzony przez firmy pośredniczące jest możliwy do przeprowadzenia.

W komentarzach na Google pod stroną polskiego konsulatu w Mumbaju możemy przeczytać takie komentarze:

— To ambasada czy bazar? A tak na poważnie, to jest to po prostu biznes do zarabiania pieniędzy. Wstydźcie się.”
G
Grubo
Trwa zacieranie śladów w #aferze_wizowej

Firmą, która stała za załatwianiem we współpracy z Edgarem K. wiz pracowniczych między innymi dla udawanych filmowców z Indii, było BG Consultancy. Prowadził ją zatrzymany w marcu Saikat B. Zniknęły już wszystkie powiązane z nim strony i profile. Ale od czego jest Wayback Machine

BG Consultancy oferował polskie wizy pracownicze między innymi w Indiach i Bangladeszu. Nie tylko "filmowcom" ale zapewne także udawanym budowlańcom i szwaczkom. Wizy otwierały możliwości migracji na całą Europę a nawet USA.

BG Consultancy nawiązywała kontakty z polskimi ambasadorami, politykami i biznesmenami. Ich ludzie krążyli po targach, konferencjach, urzędach i ambasadach. W pewnym momencie firma zaczęła przekraczać granice tego co dozwolone.

Działania BG Consultancy i Pana Saikat B. w końcu zainteresowały Amerykanów. Stało się to gdy Hindusi z polskimi wizami zaczęli pojawiać się w USA. W tym sławna ekipa filmowców, która nakręciła 2 serialowe trailery na zamku w Czersku, a potem wyjechała do Meksyku.

Za trailerami również stał Saikat B.

Nasze służby przegapiły ten proceder. Gdyby Amerykanie nie zrobili afery, przerzut przez Polskę trwał by dalej. Nie wiemy ile grup przeszło tym szlakiem. MSZ mówi o kilkuset osobach. Wydaje się to zaniżoną liczbą bo BG Consultancy działał na rynku wizowym przynajmniej od 7 lat.

Z BG Consultancy powiązana jest firma BG Capital. Saikat B. i jego ludzie prowadzili biznesy nie tylko w Polsce ale również w Dubaju, gdzie omawiano m. in. kwestie migracji do Polski. To międzynarodowa grupa zdolnych fixerów, która wyszukiwała ludzi z dojściami.

Główna siedziba w Indiach znajdowała się w stolicy kraju Delhi. Zgodnie z reklamami polska wiza otwierała okno na świat.
M
Muzułmanin
19 września, 6:48, Grzegorz:

Nie odróżniają dobra od zła

Po ile wizy?

G
Grzegorz
Nie odróżniają dobra od zła
s
szeregowy
17 września, 11:14, Kapral:

Co ma Lewactwo do zaoferowania normalnym Polakom? Pigułki "po",aborcję i promowanie tęczowych dewiacji.Na gospodarce się znają tak samo jak nieudacznicy z PO czyli wcale. Wolę PIS bo przynajmniej są wiarygodni i potrafią zarządzać finansami.Sprawdzcie sobie wskaźnik PKB,spadającego zadłużenia,bezrobocia to są rekordy w skali Europy.

Spadające zadłużenie! Walnąłeś jak Szymczyk z granatnika.

T
Technika
16 września, 19:48, Łodzianin:

jak to jest - czy pedant może współżyć z lejbą ?

16 września, 23:00, Ldz:

No właśnie, pisowski tłuku: MOŻE. To słowo-klucz. MOŻE.

W demokratycznym państwie może. Może i nikt mu niczego nie narzuca siłą.

A u was nie może.

Nie, nie tylko LGBT nie może. Zwykli ludzie NIE MOGĄ np. zrobić zakupów w niedzielę, bo jakiś karaczan z Żoliborza tego zabronił.

16 września, 23:55, Technika:

Mnie, pracownikowi biurowemu, nardzo pasuje wyrabianie w społeczeństwie świadomości, że pracownik ma prawo do wolnych niedziel. Bo jak się orze sprzedawcami, to za parę lat zacznie się też orać inżynierami, a ja sobie tego nie życzę.

18 września, 19:41, Hotelarz:

Piedrolisz pisowski tłuku.

Za dobrze zarabiam, żeby być pisowcem. A tym bardzie za dobrze, żeby być walikonfiarzem, jak Ty.

H
Hotelarz
16 września, 19:48, Łodzianin:

jak to jest - czy pedant może współżyć z lejbą ?

16 września, 23:00, Ldz:

No właśnie, pisowski tłuku: MOŻE. To słowo-klucz. MOŻE.

W demokratycznym państwie może. Może i nikt mu niczego nie narzuca siłą.

A u was nie może.

Nie, nie tylko LGBT nie może. Zwykli ludzie NIE MOGĄ np. zrobić zakupów w niedzielę, bo jakiś karaczan z Żoliborza tego zabronił.

16 września, 23:55, Technika:

Mnie, pracownikowi biurowemu, nardzo pasuje wyrabianie w społeczeństwie świadomości, że pracownik ma prawo do wolnych niedziel. Bo jak się orze sprzedawcami, to za parę lat zacznie się też orać inżynierami, a ja sobie tego nie życzę.

Piedrolisz pisowski tłuku.

F
Franek Golas
„ państwo i słusznie mówicie o gwałtach tego na szczęście nie jest dużo ale trzeba o tym myśleć głównie to nasi Polacy gwałcą kobiety i oby tak zostało „ poseł Zdzisław Wolski polski lekarz polityk samorządowiec radny Częstochowy w latach 1994–2019 i przewodniczący jej rady miejskiej w latach 2011–2019 ( za Wikipedią ) w TVP Info Minęła 9 15 września 2023 o problemach z nielegalną imigracją
a
as
bla bla bla mdli mnie
M
Mm
Precz z Komuna ,a kasiore kochaja
J
Jot
Lenin,Stalin,Putin, Merkel to Nasi na zawsze Bogowie...Koniec kropka
K
Kapral
Co ma Lewactwo do zaoferowania normalnym Polakom? Pigułki "po",aborcję i promowanie tęczowych dewiacji.Na gospodarce się znają tak samo jak nieudacznicy z PO czyli wcale. Wolę PIS bo przynajmniej są wiarygodni i potrafią zarządzać finansami.Sprawdzcie sobie wskaźnik PKB,spadającego zadłużenia,bezrobocia to są rekordy w skali Europy.
T
Technika
16 września, 19:48, Łodzianin:

jak to jest - czy pedant może współżyć z lejbą ?

16 września, 23:00, Ldz:

No właśnie, pisowski tłuku: MOŻE. To słowo-klucz. MOŻE.

W demokratycznym państwie może. Może i nikt mu niczego nie narzuca siłą.

A u was nie może.

Nie, nie tylko LGBT nie może. Zwykli ludzie NIE MOGĄ np. zrobić zakupów w niedzielę, bo jakiś karaczan z Żoliborza tego zabronił.

Mnie, pracownikowi biurowemu, nardzo pasuje wyrabianie w społeczeństwie świadomości, że pracownik ma prawo do wolnych niedziel. Bo jak się orze sprzedawcami, to za parę lat zacznie się też orać inżynierami, a ja sobie tego nie życzę.

Wróć na i.pl Portal i.pl