Partia Zieloni. Poznaj program ugrupowania kładącego nacisk na proekologię, prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną

Piotr Kobyliński
Urszula Zielińska, współprzewodnicząca partii Zieloni.
Urszula Zielińska, współprzewodnicząca partii Zieloni. Fot: partiazieloni.pl
Zieloni to ugrupowanie centrolewicowe, które posiada program proekologiczny. W swoich poglądach jej działacze odnoszą się do polityki krajowej, w tym także tej dotyczącej samorządów, jak i zagranicznej. W każdym z punktów dotykają jednak oni kwestii środowiskowych.

Spis treści

Polityka krajowa partii Zieloni

Ustrój i sądownictwo

Patriotyzm, zdaniem partii Zieloni, oznacza ochronę dziedzictwa przyrodniczego, a prawa człowieka i demokracja są najwyższym priorytetem. Natomiast podstawą funkcjonowania jest stabilny gospodarczo i politycznie świecki kraj, którego obywatele i obywatelki żyją na europejskim poziomie, oddychają czystym powietrzem, mają dostęp do ekologicznej i zdrowej żywności oraz wysokiej jakości ochrony zdrowia. To hasła, którymi partia Zieloni niejednokrotnie próbowała zawojować wybory parlamentarne i zaistnieć w Sejmie.

Politycy Zielonych są ponadto za zreformowaniem sądownictwa, które pozwoli na odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczenie go na wymianę starych pieców oraz inne prace termomodernizacyjne.

Za podstawę funkcjonowania kraju określają trójpodział władzy i do tego wyraźnego podziału będą dążyć, by jak najszybciej zdobyte z KPO pieniądze można było zainwestować w intensywną termomodernizację domów i podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Jak wskazują kalkulacje działaczy partii Zieloni, już ocieplenie budynku, ścian i dachu umożliwi obniżenie rachunków za energię o ponad połowę. Poza tym, zdaniem Zielonych, te środki odblokują również w Polsce energetykę wiatrową, fotowoltaikę i produkcję biogazu rolniczego. Zostaną wówczas stworzone tzw. klastry energetyczne oparte na OZE, a to jest sposób, aby odciążyć stare bloki energetyczne.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Działaczom Zielonych zależy na rozwoju polskiego biznesu, by stał się on konkurencyjny względem zagranicy. Ich zdaniem będzie to możliwe przez udzielanie tanich kredytów gwarantowanych przez państwo. Uzyskanie dodatkowych środków do spożytkowania na różnego rodzaju inwestycje byłoby jednak uwarunkowane od przejścia na ekologię.

Zdaniem partii Zieloni, ograniczenie wydatków za prąd, gaz i benzynę pozwoliłoby przedsiębiorcom, a zwłaszcza sklepom, restauracjom i zakładom produkcyjnym, na wyjście z trudnej sytuacji przedsiębiorców. Musieliby oni zatem wykazać, że ich działania są ukierunkowane na zieloną energię.

Gospodarka, zdaniem „Zielonych”, powinna się opierać na wartościach takich jak godność człowieka, solidarność, praworządność, ekologiczna odpowiedzialność oraz demokracja. Dodatkowo jej istotnym elementem jest tzw. obieg zamknięty (czyli wtórne wykorzystywanie surowców). Przede wszystkim Zieloni chcą wprowadzenia zmian w prawie, które umożliwią racjonalną gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym. Dotyczy to w szczególny sposób kwestii spalarni odpadów. Główne postulaty Zielonych to:

 • określenie w ustawie procentowego limitu spalania odpadów,
 • wprowadzenie obowiązku ujęcia spalarni odpadów w wojewódzkich planach gospodarki odpadami,
 • opodatkowanie spalania odpadów za korzystanie ze środowiska,
 • wsparcie dla ekologicznych kompostowni i biogazowni.

W związku z kryzysem energetycznym we wrześniu 2022 r. Zieloni zaproponowali dwa rozwiązania. Pierwszą propozycją było wprowadzenie dodatkowego podatku od przedsiębiorstw, które zdaniem tego ugrupowania mogły się wzbogacić na wzroście cen energii.

Drugi pomysł dotyczył ograniczenia temperatury w budynkach użyteczności publicznej do 20 stopni Celsjusza. Działacze partii Zieloni twierdzili, że taki poziom ciepła wystarczy dla funkcjonowania i będzie znaczną oszczędnością, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię.

Inna z propozycji na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarki dotyczyła ograniczenia zużycia ciepłej wody w budynkach użyteczności publicznej w okresie jesienno-zimowym. Wyjątkiem miały być szkoły i szpitale. Oprócz tego Zieloni postulowali także za ograniczeniem dopuszczalnej prędkości na drogach i autostradach, co też obniżyłoby zużycie energii.

Wybory na żywo! Zobacz naszą relację wyborczą

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Partia Zieloni a polityka społeczna

Program partii Zieloni jest silnie ukierunkowany na zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym. Najważniejsze punkty, które chcą zrealizować Zieloni, to:

 1. Skrócenie czasu pracy do 30 godziny tygodniowo, co zapewniałoby lepszą regenerację i wypoczynek.
 2. Budowę nowych żłobków i przedszkoli, co ułatwiłoby wielu rodzicom szybki powrót na rynek pracy.
 3. Wprowadzanie stopniowo postulowanego przez Unię Europejską tzw. dochodu gwarantowanego. W tym przypadku każdy z obywateli RP otrzymywałby od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy, bez konieczności realizacji jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego.
 4. Wyrównywanie płac kobiet i mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy.
 5. Gwarancja minimalnej emerytury na poziomie europejskim.
 6. Pokrycie do 100% lub 120 000 PLN kosztów kompleksowej transformacji obejmującej gruntowną termomodernizację, montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną czy miniturbinę wiatrową dla domów jednorodzinnych. Zdaniem Zielonych pozwoli to na zmniejszenie rachunków za prąd nawet do zera. 
 7. Poprawienie opieki pielęgniarskiej, stomatologicznej i psychologicznej w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 8. Zwiększenie wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych.

Zdrowie

Lepsze zdrowie Polaków ma zdaniem partii Zieloni zapewnić czystsze powietrze. Będzie to efekt uboczny działań skierowanych na bezpieczeństwo geopolityczne, energetyczne, klimatyczne oraz gospodarcze. Zieloni w tym zakresie zaproponowali natychmiastowe przywrócenie norm jakościowych dla paliw stałych. Jak podkreślali działacze tego ugrupowania, w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 50 tys. osób. Dla poprawy zdrowia Polaków konieczne jest też także rozszerzenie programu „Czyste powietrze”, tak by wymienić jak najwięcej starych „kopciuchów”.

Partia Zieloni aktywnie działa w temacie aborcji. Jej działacze stanowczo sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom zaostrzania związanych z nią przepisów, pozostawiając tę kwestię do rozpatrzenia indywidualnie obywatelom. Jest to zatem ugrupowanie, które nie chce regulowania przerywania ciąży.

Ponadto działacze Zielonych są aktywni w kwestii zapłodnienia in vitro. Nie tylko promują takie rozwiązanie dla rodziców, których dotknął problem niepłodności, ale również są za przywróceniem refundacji procedury in vitro przez polski rząd. W tym celu organizują manifestacje poparcia.

W listopadzie 2022 r. działacze partii Zieloni zorganizowali także zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o przywróceniu leczenia niepłodności. Uważają oni, że refundacja takiego zabiegu jest obowiązkiem państwa.

Edukacja

Jeśli chodzi o edukację, partia Zieloni chce zadbać przede wszystkim o prestiż zawodu nauczycieli, rozpoczynając reformę oświatową od podniesienia ich płacy powyżej średniego wynagrodzenia w Polsce. Dzięki temu ma się poprawić jakość edukacji. Nauczyciele będą zatem bardziej cenieni przez rodziców.

Ekologia

Celem, który założyła sobie partia Zieloni, jest pozyskiwanie 75 proc. energii ze źródeł odnawialnych już w 2030 r., a 100% – w 2050 r.

Zieloni apelują w tym celu m.in. o podpisanie ustawy wiatrakowej, która likwiduje bariery, jeśli chodzi o lokalizację elektrowni wiatrowych. Po zmianach akceptowanych przez Zielonych minimalna odległość wiatraków od zabudowań wynosiłaby 250 m, a nie jak do tej porty 10-krotność wysokości elektrowni, co uniemożliwiało zrealizowanie takiej inwestycji w większości przypadków w Polsce.

Jednocześnie „Zieloni” nie popierają budowy w Polsce elektrowni jądrowych, uważając je za zagrożenie ekologiczne. Zdaniem działaczy tego ugrupowania istnieją alternatywy, które są znacznie bardziej ekologiczne, bezpieczne i tańsze.

Poprawę warunków środowiska w Polsce ma zapewnić także program „zielonego transportu”. Obejmie on m.in.:

 1. Spójną sieć dróg rowerowych w każdym mieście. Będzie to możliwe przez budowę 1000 kilometrów ścieżek rocznie (finansowanych z budżetu państwa. Ich koszt ma wynieść około 2 mld złotych).
 2. Dopłaty do rowerów elektrycznych (do 200 tys. rowerów tego typu rocznie). Mają być one traktowane jako pojazdy niskoemisyjne.
 3. Przejście na transport pociągiem, autobusem, tramwajem i rowerem kosztem samochodów osobowych.

Publiczne środki transportu i rowery mają odpowiadać za 70 proc. transportu osobowego w Polsce (obecnie ponad 50 proc. to samochody). Pozwoli to na ograniczenie emisji spalin. Ważnym elementem polityki partii Zielonych są także inwestycje w stacje wodorowe i stawianie na wodór w transporcie publicznym (autobusy).

Jeśli chodzi o kolej, Zieloni chcą przede wszystkim zadbać o to, by była ona punktualna, regularna i o wysokiej częstotliwości połączeń. Trasy kolejowe mają być z kolei modernizowane z głową, tak by nie paraliżować PKP. Docelowo Zieloni chcą wprowadzić koleje średnich prędkości do 300 km/h, docierające do wszystkich miast wojewódzkich.

Co do samochodów, zdaniem działaczy Zielonych auta elektryczne mają zastąpić spalinowe, ale nie będzie możliwe zrealizowanie tego celu 1 do 1. Samochód będzie zatem dopuszczalnym środkiem transportu, ale tylko dla tych osób, które faktycznie nie mają innego wyjścia, aby dojechać do pracy, do lekarza, do szkoły czy na studia.

Innymi ważnymi punktami partii Zieloni w programie dotyczącym ekologii są także zakończenie produkcji i sprzedaży nowych pojazdów spalinowych do 2030 r. i zastąpienie ich pojazdami niespalinowymi, ochrona obecnych i zwiększanie obszarów cennych przyrodniczo, jak np. Puszczy Białowieskiej. Działacze partii Zieloni prowadzą także aktywne działania na rzecz praw zwierząt.

Jednym z proponowanych przez to ugrupowanie punktów jest utworzenie Centralnego Azylu dla Zwierząt, który umożliwi udzielenie pomocy zwierzętom pochodzącym z przemytu, zatrzymanym na polskiej granicy przez służbę celną. Dotyczy to w szczególności gadów, ptaków i pijawek lekarskich, ale również innych gatunków. Partia Zielonych zaproponowała w projektowanej ustawie pewne poprawki, które wyeliminują związane z projektem ryzyko. Pierwsza dotyczy budżetowania, a druga niedopuszczenia do sytuacji, by taki azyl się zapełniał i nie przyjmował nowych zwierząt.

Jeśli chodzi o pierwszą z poruszanych kwestii, projektowane w ustawie limity wydatków na stworzenie i działanie azylu są zdaniem Zielonych zbyt niskie. Wpływ na to mają m.in. rosnące ceny materiałów budowlanych, przez co istnieją obawy o odpowiednie przebudowanie docelowego miejsca powstania azylu. Ponadto ważne są koszty funkcjonowania takiego miejsca. Nie jest bowiem możliwe ograniczenie racji żywnościowych dla zwierząt lub limitowanie niezbędnej opieki weterynaryjnej.

Drugi ważny temat, jeśli chodzi o Centralny Azyl dla Zwierząt, to również fakt, że w jego przypadku niezbędne jest utworzenie centralnego zarządzania informacją na temat tego, gdzie są zatrzymane zwierzęta, jaki mają status prawny oraz zorganizowanie miejsc gotowych do przyjęcia zwierząt odbywających kwarantannę ze względu na określone schorzenia. W ten sposób uda się zapobiec sytuacji przepełnienia azylu, przez co cała jego idea nie byłaby zgodna z pierwotnym zamysłem.

Zdaniem działaczy partii Zieloni ustawa o Centralnym Azylu po jej dopracowaniu może być skutecznym, pierwszym krokiem w budowie sprawnie działającego i zdecentralizowanego systemu, który pozwoli zapewnić najlepszą opiekę wszystkim zwierzętom odbieranym nie tylko z przemytu, lecz również interwencyjnie, ze względu na brak właścicieli lub ich różnego rodzaju zaniedbania.

Polityka partii Zieloni względem samorządów

Partia Zieloni osobną część swojego programu poświęca samorządom. Jej robocza nazwa to „Zielona Gmina”. Można z niej wyczytać, że celem tego ugrupowania jest lepsze dofinansowanie samorządów. Przede wszystkim partia Zieloni chce się skupić na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej tak, by ich obsługa nie pochłaniała dużych kosztów. To, zdaniem działaczy „Zielonych”, bardzo ważne szczególnie teraz, ze względu na wzrost wysokości opłat za ogrzewanie oraz energię elektryczną.

Partia Zieloni chce dokonać modernizacji energetycznej polskich wszystkich przedszkoli, szkół i urzędów już do 2025 r. W planach „Zielonych” jest m.in. budowa 2000 biogazowni w polskich gminach, w ramach programu „Biogazownia w każdej gminie”.

Istotnym punktem programu partii Zielonych są także kwestie personalne dotyczące samorządów. To ugrupowanie, które jest przeciwne tworzeniu się dodatkowych rad skupionych wokół spółek miejskich. W listopadzie 2022 r. działacze „Zielonych” interweniowali w tej sprawie w Gminie Wrocław.

Partia Zieloni uważa, że ograniczenie tworzenia się dodatkowych podmiotów samorządowych pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek. Będzie to zatem korzystne dla mieszkańców gmin, dla których przeznaczona zostanie większa pula środków, np. na inwestycje.

Polityka zagraniczna partii Zieloni

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, partia Zieloni wspiera współpracę Polski z Unią Europejską. Jej działacze uznają ją nawet za centrum zielonych technologii i innowacji, które pozwolą naszemu krajowi przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną. Zieloni są jednak także otwarci na współpracę z innymi krajami demokratycznymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi.

W kwestiach obronności działacze partii Zieloni przeciwstawiają się jakimkolwiek przejawom działalności zbrojnej. Przejawiają zatem oni poglądy pacyfistyczne, sprzeciwiając się eksportowi broni do krajów konfliktów. W tym zakresie istotny jest chociażby ich sprzeciw wyrażany publicznie względem operacji wojskowej w Afganistanie.

Partia Zieloni wobec Rosji

Politycy partii Zieloni stanowczo sprzeciwiają się agresji Rosji na Ukrainę. Jej działacze uważają także, że obecny konflikt nie powinien być wykorzystywany do spowalniania zielonej transformacji. Nie można ich zdaniem blokować zmian w tym zakresie, ponieważ konsekwencje tego poniosą mieszkańcy naszego kraju, odczuwając to przede wszystkim w swoich rachunkach.

Zdaniem partii Zieloni Władimir Putin zachwiał światowym poczuciem bezpieczeństwa, szczególnie tego energetycznego i żywnościowego. Należy w związku z tym odpowiedzieć solidarnie, wdrażając rozwiązania, które funkcjonują w tym zakresie już niemal w całej Europie. Zapewni to Polsce lepsze zabezpieczenia, a nawet samowystarczalność. Dzięki temu Polacy nie będą się już musieli bać, że w związku z uzależnieniem od rosyjskiej ropy, gazu i węgla pojawią się problemy z ogrzewaniem, elektrycznością i transportem.

Zieloni nie są zainteresowani współpracą Polski z Rosją we wszelkich obszarach. Przejawem tego jest sprzeciw, jeśli chodzi o budowę niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Zdaniem Zielonych nie można bowiem bazować na cudzych rozwiązaniach, lecz trzeba się skupić na samowystarczalności, przy wykorzystaniu własnych źródeł energii. To bardzo ważne dla niezależności całego kraju.

Jak podkreśla przewodnicząca partii Zieloni, Urszula Zielińska, motto jej ugrupowania brzmi: „Polska może być bezpieczna i samowystarczalna energetycznie, żywnościowo i geopolitycznie”. Dla osiągnięcia tego celu niezbędny jest wysiłek całej Unii Europejskiej i NATO, by odciąć finansowanie Putinowi i pomóc Ukrainie wygrać wojnę.

Polecjaka Google News - Portal i.pl

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie cele założyła sobie partia Zieloni w kwestii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych?

Partia Zieloni założyła sobie cel pozyskiwania 75% energii ze źródeł odnawialnych już w 2030 r., a 100% - w 2050 r.

Jakie są propozycje partii Zieloni w kwestii ochrony środowiska?

Partia Zieloni proponuje m.in. zakończenie produkcji i sprzedaży nowych pojazdów spalinowych do 2030 r. i zastąpienie ich pojazdami niespalinowymi, ochronę obecnych i zwiększanie obszarów cennych przyrodniczo, jak np. Puszczy Białowieskiej.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii edukacji?

Partia Zieloni chce poprawić jakość edukacji, aby nauczyciele byli bardziej cenieni przez rodziców.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki społecznej?

Partia Zieloni chce skrócenia czasu pracy do 30 godzin tygodniowo, budowy nowych żłobków i przedszkoli, a także wprowadzenia postulowanego przez Unię Europejską tzw. dochodu gwarantowanego.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii praw zwierząt?

Partia Zieloni chce utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt, który umożliwi udzielenie pomocy zwierzętom pochodzącym z przemytu, zatrzymanym na polskiej granicy przez służbę celną.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii równości płci?

Partia Zieloni chce wprowadzenia równości płci w życiu publicznym i prywatnym, a także walki z przemocą wobec kobiet.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki migracyjnej?

Partia Zieloni chce wprowadzenia bardziej humanitarnych zasad w kwestii przyjmowania uchodźców i migrantów, a także walki z rasizmem i ksenofobią.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki energetycznej?

Partia Zieloni chce zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także walki z zanieczyszczeniem powietrza i wody.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki klimatycznej?

Partia Zieloni chce wprowadzenia bardziej ambitnych celów w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także walki z globalnym ociepleniem.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki zdrowotnej?

Partia Zieloni chce wprowadzenia powszechnej opieki zdrowotnej, a także walki z uzależnieniami i chorobami cywilizacyjnymi.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki transportowej?

Partia Zieloni chce zwiększenia udziału transportu publicznego, a także walki z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki rolnej?

Partia Zieloni chce wprowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji rolnej, a także walki z nadmiernym stosowaniem pestycydów i nawozów sztucznych.

Jakie są cele partii Zieloni w kwestii polityki gospodarczej?

Partia Zieloni chce wprowadzenia bardziej zrównoważonej gospodarki, a także walki z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i nierównością społeczną.

iPolitycznie - Kukiz o wspólnym starcie w wyborach z PiS

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

H
Hahaha
Czytając program..

Stek bzdur. Każdemu damy, każdy będzie mial lepiej, szkoda że nie obiecali, że ślepi wzrok odzyskaja
W
Wojciech Kubalewski
Nie wiem, skąd red. Kobyliński czerpie swoja wiedzę o programie Zielonych, ale w akapicie:

"Partia Zieloni aktywnie działa w temacie aborcji. Jej działacze stanowczo sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom zaostrzania związanych z nią przepisów, pozostawiając tę kwestię do rozpatrzenia indywidualnie obywatelom. Jest to zatem ugrupowanie, które nie chce regulowania przerywania ciąży."

wkradł się poważny błąd rzeczowy. Zieloni chcą uregulowania procedury terminacji ciąży! Program Zielonych głosi:

"Prawo kobiety do wyboru do końca trzeciego miesiąca ciąży. Lekarka czy lekarz odmawiający wykonania zabiegu aborcyjnego miałby obowiązek niezwłocznego wskazania lekarza, który przeprowadzi zabieg w tym samym powiecie w ww. terminie.".

Prawdą jest zatem, że Zieloni jak najbardziej chcą uregulowania procedury medycznej terminacji ciąży, oddając tę decyzję w ręce kobiet w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży. Bezwarunkowo.
Wróć na i.pl Portal i.pl